01. mája

Markíz de Sade: Filozofia v budoári

V pondelok, 2. mája o 20.00 pozývame na predstavenie krakovského divadla Teatr Nowy. Za réžiu hry markíza de Sade Bogdan Husskowski sústredil na seba blesky zdesených puritánov ajemných citlivcov. Lebo hľa, zo scény padajú vulgárne slová, všeobecne považované za obscénne, medzi nimi pravdepodobne len spojky ačiarky… Anti-náboženská aanti-morálna filozofia, ktorá sa hlási koslobodeniu od všetkého. Podujatie sa koná v spolupráci s Poľským inštitútom.

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=UCPnhuwcpHk&feature=related