18. októbra

Mesto ako politikum II – Kultúra (ne)potrebná?

Potrebuje Bratislava kultúru? Kto vytvára kultúrny život mesta, za čo a pre koho? Aká je rola regionálnej či miestnej samosprávy v oblasti podpory živej kultúry a umenia? Kto má iniciovať vznik nástrojov, ktoré povedú k vytvoreniu priaznivejších podmnienok pre ďalší rozvoj občianskych kultúrnych aktivít, umeleckej tvorby či kreatívneho priemyslu na úrovni mesta? Predmetom druhej zo série diskusií o správe vecí verejných v hlavnom meste s prizvanými odborníkmi a aktivistami bude komunálna kultúrna politika. Vidíme sa v stredu 22.10. o 18.00.

Viac info:http://www.a4.sk/program/2014-10-22-18-00