05. júna

Nepríjemné šťastie alebo Čo všetko si nepamätám zo stretnutia s tebou

15. júna Nový Priestor v koprodukcii s A4 uvedie predstavenie Studia Matejka/ fyzické divadlopod názvomAWKWARD HAPPINESS or Everything I Don’t Remember About Meeting You /Nepríjemné šťastie alebo Čo všetko si nepamätám zo stretnutia s tebou.
Šťastie je vágny pojem bez pevného, konkrétneho významu; i keď nie je bezvýznamné. Je to niečo, po čom všetci túžime, ale naše letmé poňatie významu šťastia a nešikovná snaha si ho udržať za každú cenu pri “tele”, nás často necháva nenaplnených a nešťastných. V tomto predstavení vnímame intímny vzťah ako ihrisko, kde každý prichádza projektovať svoju túžbu, zažiť pocit šťastia. Na povrch vychádzajú nevyslovené otázky, potlačené túžby. To, čo zostáva skryté rozohráva (ne)obvyklú hru sérii nepochopení.
Obraz márnosti šťastia inšpirovaný dielami Milana Kunderu – Neznesiteľná ľahkosť bytia a Pascala Brucknera – Večná Eufória. V predstavení Nepríjemné šťastie alebo Čo všetko si nepamätám zo stretnutia s tebou, nám dielo naznačuje vzťahy vnímané ako ihrisko na objavovanie individuálnych jej alebo jeho žiadostivosti zažiť pocit šťastia. Súkromný priestor vzťahov umožňuje osobnejšie a úprimnejšie výrazy. Masky padajú a objavujú, čo je skryté na verejnom priestore – nevyjadrené otázky, potlačené túžby. A to, čo zostáva skryté vo vzťahu rozohráva neobvyklú hru ne(pochopenia) povinnosti byť šťastný. Je šťastie to, čo vidíme skryté v niekom druhom?
Predstavenie je koncipované ako scénická báseň plná obrazov a metafor vychádzajúcich z dlhodobého procesu hľadania odpovedí na otázku šťastia a z reflexií súčastnej tendencie o povinnosti byť šťastný. Je šťastie to, čo hľadáme v niekom druhom?

Autori/Hudobný skladatelia/ Performeri: Guillaumarc Froidevaux, Daniel Han, Zuzana Kakalíková, Magdalena Koza

Réžia: Matej Matejka
Dramaturgia: Matej Matejka, Bryan Brown
Pohybový asistent: Vivien Wood
Hudobný asistent: Ditte Berkeley
Kostýmy: Agnieszka Katyńska
Svetlá: Marcin Wójcik

Predstavenie finančne podproril Poľský inštitút.
English version:
Nový Priestor/New Space with coproduction with A4 – nultý priestor
presents performance of physical theatre
By Studio Matejka
Awkward Happiness, or Everything I Don’t Remember About Meeting You

Awkward Happiness, or Everything I Don’t Remember About Meeting You is a reflection on the futility of happiness, inspired by Milan Kundera’s “The Unbearable Lightness of Being” and Pascal Bruckner’s “Perpetual Euphoria”.
In Awkward Happiness, or Everything I Don’t Remember About Meeting You, an intimate relationship is perceived as a playground to explore the individual and his or her great quest for happiness. The private space of a relationship allows for more personal and honest expression. Masks fall and reveal what is hidden in public…the unvoiced questions, suppressed desires. Yet what remains hidden in a relationship also opens up an even more intriguing world, the game of (mis)understandings about the “duty of happiness.”
Is happiness something that we seek in another person? The journey of these two couples reveals how the passage of time paints a relationship with layers of beauty, secrets, surprises and misunderstandings. The moment of happiness appears and vanishes an instant after. Did we even recognise it?

Authors/Music composers/Performers: Guillaumarc Froidevaux, Daniel Han, Zuzana Kakalikova, Magdalena Koza

Director: Matej Matejka
Dramaturgy: Matej Matejka, Bryan Brown
Movement supervisor: Vivien Wood
Music and Voice consultant: Ditte Berkeley
Costume designer: Agnieszka Katyńska
Lights: Marcin Wójcik

Performance is financialy supported by Polsky Institute Bratislava, Slovakia.