05. októbra

O novom priestore…

…jeho rekonštrukcii, otvorení a programe A4 si prečítajte aj TUa TU.

Nové priestory k nahliadnutiu TU.