15. januára

Otvárame nový kurz pre deti: Príbehy obrazov!

Čo tvorí dejiny umenia?

Dejiny umenia sú dejinami konkrétnych diel. Od čoho závisí, že jedno dielo zostane navždy slávne,
zatiaľ čo iné upadne do zabudnutia? Ktoré sú najznámejšie diela v našej západnej histórii a čo ich robí takými špecifickými?

Výtvarný kurz slúži ako sprievodca najznámejších diel z histórie dejín umenia od
neskorej gotiky po 20.stor. V desaťtýždňovom kurze sa vaše dieťa oboznámi s desiatimi zásadnými
dielami vrátane Da Vinciho Mony Lisy, Rembrandtovej Nočnej hliadky, Velazquezovými Dvornými
dámami a ďalšími. Každý má v sebe ukrytý svoj príbeh.

Hodiny budú prebiehať každý štvrtok. Podľa vekových skupín budú rozdelené

Staršie deti (8-13): 15.15 hod.

Mladšie deti (4-7): 16.45 hod.

Viac informácií nájdete tu