30. novembra

Podujatie o migrácii zaujalo študentov aj pedagógov

A4 má za sebou ďalšie úspešné podujatie zo série vzdelávacích podujatí programu Škola inak. Tentokrát na aktuálnu temu migrácie.

Cieľom podujatia, ktoré sa uskutočnilo aj vďaka podpore MČ Bratislava staré mesto a Bratislavského samosprávneho kraja bolo poskytnúť študentom pohľad na súčasnú imigračnú situáciu očami človeka, ktorý sa s migrujúcim obyvateľstvom priamo stretol a prizrieť sa tak na skutočnosti, ktoré sa do médií nedostanú.

V kine A4 boli najprv premietnuté dva krátke filmy na túto tému a po nich nasledovala diskusia. Aktivistku Luciu Faltinovú, ktorá pomáhala migrujúcim rodinám na slovensko-maďarskej hranici počas prvej imigračnej vlny vyspovedala skúsená novinárka a moderátorka Eva Sládková o ktorej sme sa dozvedeli, že sama pomáhala pri balení stravy a oblečenia pre migrantov. Lucia poskytla ôsmakom spojenej školy Tilgnerovej informácie z prvej ruky, o často nepríjemných situáciách vysilených utečencov, ktorí utekajú pred vojnou, ale poukázala aj na hrozby a nepripravenosť Európy na takúto situáciu. Študenti mali možnosti premýšľať a pýtať sa otázky, čo ku koncu diskusie statočne využili. Prítomnosť detí (spolužiakov) z iných krajín v publiku bola rozhodne plusom. Veríme, že spojená školaTilgnerova k nám vďaka ich pozitívnemu hodnoteniu podujatia opäť zavíta.

Na takéto alebo podobné vzdelávacie podujatia pozývame aj vašu školu. Viac informácií na projects@a4.sk