30. decembra

Ponuka: Hľadáme mentorov/ky pre zahraničné dobrovoľníčky

Zaujíma vás umenie a kultúra? Chceli by ste pomôcť mladým zahraničným ľuďom integrovať sa do slovenskej spoločnosti a rozvíjať sa na osobnej úrovni? Hľadáme mentorov a mentorky pre zahraničné dobrovoľníčky z Francúzska, Španielska, Portugalska a Lotýšska. Prichádzajú do A4 v Bratislave na ročný dobrovoľnícky projekt v rámci programu Európsky zbor solidarity.

V A4 budeme od januára 2024 hostiť nové európske dobrovoľníčky. Práca dobrovoľníčok sa týka hlavne PR a produkcie podujatí, no všetky dobrovoľníčky majú aj vlastnú špecializáciu (foto / video / PR+marketing / technika). Dobrovoľníčky majú okrem všeobecných úloh príležitosť vytvoriť aj osobný umelecký projekt (workshop, výstava, koncert atď.). Cieľom programu ESC je spoznať novú kultúru a rozvíjať osobné zručnosti. Mentor/ka je v tomto procese kľúčovým faktorom.

Popis úloh mentora/ky:

 • Staň sa priateľom a zdrojom informácií pre zahraničné dobrovoľníčky počas jedného roka.
 • Privítaj ich pri príchode, predstav im miestnu kultúru a spoločenský život, buď tam, keď sa vyskytnú nejaké problémy.
 • Poskytni dobrovoľníčkam príležitosť integrovať sa do miestnej komunity, stretnúť sa s domácimi mladými ľuďmi, socializovať sa, zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách atď.
 • Podpor dobrovoľníčky pri hodnotení ich účasti na projekte (produktivita; proaktívnosť; čo sa učiť, atď.)
 • Podpor dobrovoľníčky pri evaluácii výsledkov vzdelávania s vopred stanovenými cieľmi ich dobrovoľníckej činnosti.
 • Poskytni podporu na osobnej úrovni počas celého trvania dobrovoľníctva
 • Podávaj správy koordinátorke dobrovoľníčok raz mesačne

Požiadavky na mentorstvo:

 • Máš záujem o dianie v A4, jej ciele a umelecký program
 • Si pro-aktívny/a a schopný/á motivovať ľudí
 • Chceš sa zaviazať k tejto funkcii minimálne na jeden rok
 • Si otvorený/á, priateľský/á a empatický/á
 • Hovoríš anglicky
 • Medzinárodné skúsenosti sú výhodou
 • žiješ v Bratislave
 • máš čas +/- 2 hodiny týždenne venovať sa mentorstvu

Benefity mentorstva:

 • Spoznávanie nových ľudí zo zahraničia a objavovanie nových kultúr
 • Zlepšenie a precvičenie cudzích jazykov (anglický, francúzsky, španielsky, portugalský, lotyšský)
 • Voľný vstup na všetky podujatia organizované A4 počas roka 2024
 • Šancu rozvíjať svoje komunikačné a osobné zručnosti
 • Príležitostne je možné zúčastňovať sa (medzi) národných školení a stretnutí
 • Možnosť aktívne sa podieľať na vytváraní umeleckých projektov našich dobrovoľníčok
 • Skúsenosť s neformálnym vzdelávacím procesom

Európsky zbor solidarity je program, prostredníctvom ktorého môžu mladí ľudia (18 – 30 rokov) vycestovať na dobrovoľnícky projekt do zahraničí. Na projekte pracujú približne 35 hodín týždenne a okrem toho majú čas aj na objavovanie danej krajiny a jej kultúry.

A4 – Priestor pre súčasnú kultúru je nezávislé, nekomerčné centrum súčasnej kultúry v centre Bratislavy. Zameriava sa na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v súčasných formách divadla, tanca, hudby, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií. A4 má priestor na predstavenia pre približne 250 osôb, priestor pre menšie podujatia, ako sú semináre / workshopy, diskusie, premietania a vlastnú kaviareň.

Chcete sa prihlásiť? Alebo vedieť viac?

Ak Ťa táto ponuka zaujala a máš záujem, pošli nám pár viet o tvojej motivácii na mobility@a4.sk do 14. januára 2024.