14. marca

Prednáška a workshop o komunitnom divadle s americkou režisérkou Marcy Arlin

Už tentoštvrtok 20. marca o 14.00 vás do A4 pozveme na prednášku/workshop americkej režisérky Marcy Arlin o princípoch, metódach, spoločensko-politických súvislostiach, etických otázkach i fundraisingu komunitného a sociálne kritického divadla (nielen) pre divadelníkov.

Ako pracovať s komunitou? Čo je to orálna história? Ako zbierať materiál? Ako tento materiál použiť čo najefektívnejšie v predstavení? Aké sú princípy dramaturgie v komunitnom type divadla? Aká je miera umeleckej dokonalosti v amatérskom prostredí? Kde sú úskalia stretu očakávaní tvorcu a komunity? Patrí do tohto typu práce súcit? A môže divadlo zmeniť svet? Konkrétne príklady a skúsenosti z amerického prostredia i vlastnej práce režisérky s komunitami.

Projekt Cross the mind prináša jedinečné hosťovanie americkej režisérky Marcy Arlin a jej spoluprácu so slovenskými umelcami, divadlami a kultúrnymi centrami. Zakladateľka a umelecká riaditeľka newyorského Immigrants Theatre Project prichádza po prvýkrát na Slovensko. Inšpiráciou spolupráce a pozvania bolo stretnutie s dramatičkou Evou Maliti-Fraňovou v roku 2012 v New Yorku, kde Arlin iniciovala a realizovala projekt Eastern European Playwright: Women Write the New, cyklus inscenovaných čítaní hier dramatičiek z Bulharska, Česka, Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska.
Marcy Arlin v roku 1988 založila v New Yorku divadelné združenie Immigrants´ Theatre Project, kde doteraz režírovala viac ako 20 inscenácii a vytvorila vyše 200 autorských projektov. Immigrants´ Theatre Project uvádza tradičné i experimentálne hry, spolupracuje s imigrantmi a marginalizovanými skupinami a v roku 2003 získalo významnú cenu OBIE (Off-Brodway Theatre Awards). Arlin je členkou Lincoln Center Theater Directors Lab a League of Professional Theatre Women. Ako špecialistka J. W. Fulbright Commision vedie v USA a Európe semináre a prednáša o americkej imigrantskej dráme a interkultúrnej improvizácii. Významnými projektmi na ktorých sa podieľala sú napr. East/West/East: Vietnamese Immigrants out of war (projekt o vietnamských imigrantoch v Českej republike a USA), Journey Theatre (projekt s imigrantmi, ktorí prežili 11. september, vojnu a mučenie). Popri sociálnom a komunitnom divadle ako režisérka inscenuje tiež diela súčasnej dramatiky a v americkom prostredí po prvýkrát uviedla a uvádza najvýznamnejšie diela novej stredoeurópskej a východoeurópskej drámy.

jazyk: ENG/simultánne tlmočenie do SK
vstup: zdarma

Hlavný organizátor: oz Local Heroes
Spoluorganizátori:
A4 Priestor súčasnej kultúry, Bábkové divadlo na Rázcestí, Stanica Žilina-Záriečie
mediálny partner: kód-konkrétne o divadle
poďakovanie: Dana Polčíková, Iveta Škripková, Ivana Rumanová

Projekt Cross the mind sa koná vďaka podpore Veľvyslanectva USA v Bratislave.

http://www.a4.sk/program/2014-03-20-14-00