22. mája

Prednáška Jána Perneckého o generativite v umení, dizajne a architektúre

Ďalší festivalový deň sieťového a medzinárodného festivalu Multiplace prinesie bezplatnú prednášku o generativite v umení, dizajne a architektúre. Už tento piatok 23. mája o 19.00 budete počuť o digitálnych metódach tvorby a možných cestách dizajnu budúcnosti, o ktorých príde porozprávať architekt, teoretik architektúry a programátor Ján Pernecký. Absolvent Fakulty architektúry STU a Katedry architektúry VŠVU v Bratislave študoval na Architekturskolan / KTH v Štockholme a na Excessive / Urban Strategies, Die Angewandte vo Viedni. Kurátor výstavy Asking Architecture v Československom pavilóne na benátskom Bienále architektúry 2012. Venuje se digitálnym metódam v dizajne a architektúre, vedie workshopy programovania v prostrediach Processing, Grasshopper a i.
Prednáška sa koná v rámci medzinárodného projektu “Boosting The Knowledge Society: New Media Education for V4” s podporou International Visegrad Fund.

Po prednáške párty v réžii A4 resident DJs.

Vstup je voľný!

http://www.a4.sk/program/2014-05-23-19-00-0