22. marca

Predstavenie Objekty výskumu v réžii Petry Fornayovej

1. apríla o 20.00 vás pozveme na predstavenie Objekty výskumu v réžiiPetry Fornayovej. Predstavenie pracuje s témou manipulácie prvotných vnemov a dojmov pod vplyvom rôznych typov informácií. Pýta sa na možnosť objektívneho posudzovania diela, racionálneho verzus emotívneho vnímania. Výrok kanadského filozofa a špecialistu na komunikačné teórie Marshalla McLuhana “médium je posolstvo” patrí medzi klasiku – médium sa vkladá do správy, do posolstva, vytvárajúc tak symbolický vzťah, ktorým médium ovplyvňuje spôsob, ako je správa vnímaná.
Vznik predstavenia podporený MK SR.

http://www.a4.sk/program/2014-04-01-20-00