27. januára

Projekcia dokumentu Krehká identita s diskusiou po filme

Kino inak prinesie do A4 piaty titul zo série dokumentov venovaných Slovensku a jeho aktuálnemu politicko-spoločenskému stavu – dokumentárny film Krehká identita od slovenskej režisérky a kameramanky Zuzany Piussi. Šiesteho februára o 20. hodine pozývame na projekciu spomínaného dokumentu, ktorá bude spojená s diskusiou s režisérkou a producentom Marošom Berákom.

Námet pre najnovší film slovenskej dokumentaristky Zuzany Piussi vznikol na cestách po Slovensku. Režisérka najskôr zachytila konflikt v Bytči na mestskom zastupiteľstve, kde občania zúrivo bránili tabuľu na Tisovom dome. Snímka Krehká identita začala vznikať z potreby zaznamenať ďalšie podobné udalosti súvisiace spojmom národnej identity azpotreby kriticky ich pomenovať – je postavená na konkrétnych situáciách aich aktéroch. Časť filmu je spracovaná reportážnou metódou (napr. odhaľovanie sochy Svätopluka na Bratislavskom hrade a nasledujúce manifestácie, či nakrúcanie rôznych národných podujatí). Piussi prináša ďalší autorský film, ktorý tentokrát ponúka zamyslenie sa nad (našou) národnou identitou, ukazuje súčasných „pseudonárodných“ buditeľov inak, ako ich poznáme z médií. Počas nakrúcania si kládla nasledovné otázky: Akú podobu má súčasná národná identita Slovákov? Prečo sa novodobé chápanie národa na Slovensku utápa vopakovaní apretváraní starých legiend a mýtov, recitovaní štúrovských veršov. Prečo je pre väčšinu národa prijateľnejší koncept príznačný pre prvú, historicky dávno prekonanú fázu vo vývine národnej identity? Prečo nie je vidno moderné európske národovectvo?

Režisérka o filme: “Naše národovectvo je vkríze. Prognóza národnej kultúry hovorí oďalšom prehlbovaní súčasných negatívnych trendov, pretože prežíva bez koncepcie rozvoja národnej a miestnej kultúry a záchrany národného kultúrneho dedičstva a bez kvalitnej legislatívy. (…) Mladí ľudia si ťažko hľadajú zdravé city ku krajine, kde je niekoľko aktívnych extrémistických skupín, a kde je len tenká hranica medzi prehnanou, slepou kritikou, politickou korektnosťou ameštiackym obmedzeným patriotizmom.”

Réžia Zuzana Piussi, SR 2012, 70 min.
Info a rezervácie: http://www.a4.sk/program/2013-02-06-20-00

trailer

fb event