Registrácia na workshop kreatívneho programovania v A4 je otvorená

20.6, od 10:00 do 18:00 usporiada A4 špeciálny workshop určený pre tých, ktorí sú zvedaví na používanie technológie ako prostriedku umeleckého vyjadrenia. Workshop kreatívneho programovania poskytne úvodný pohľad na to, ako priviesť interaktívny umelecký projekt k životu pomocou knižnice jazyka JavaScript P5.js ako programovacieho nástroja.

 

 

Učiť sa programovať môže často pôsobiť ako odrádzujúca úloha pre menej “informaticky” naklonených kreatívnych ľudí. Vďaka úsiliu členov open-source komunity sa to, čo bolo kedysi médiom vyhradené pre matematikov a vývojárov, stalo mocným a prístupným nástrojom umeleckého vyjadrenia. V dôsledku toho sa technológia čoraz plynulejšie integrovala do umenia. Pohyblivá grafika, interaktívne webové aplikácie, audio a video, typografia, 3D modelovanie, dokonca aj použitie algoritmov v dizajne, architektúre a umení, sa vyvíjajú rýchlym tempom.

Pôsobivé úsilie sa vynaložilo s Processing, open-source vývojovým prostredím s cieľom umožniť širokému publiku začať programovať pomocou rýchleho, ľahko nastaviteľného a intuitívneho nástroja. Neskôr, s cieľom priblížiť efektivitu Processing webu, bola vyvinutá JavaScriptová knižnica P5.js, ktorá je postavená na funkciách Processing.

Každá cesta môže byť jednoduchšou keď máte spoločnosť. A4 preto bude organizovať úvodný workshop tvorivého programovania pre tých, ktorí chcú priviesť svoje projekty k životu pomocou počítača. Tento úvodný workshop sa zameria na prácu s grafikou a jednoduchou interaktivitou v P5.js.

Workshop povedie Alexandra Verzier, absolventka Media Technology MSc na Leiden University. Alexandrina cesta k programovaniu začala len nedávno, počas jej univerzitných štúdií. Ako vraví, napriek tomu, že programovanie môže zozačiatku pôsobiť mätúco, so súčasnými zdrojmi, pomocou od komunity a dostatkom času a nadšenia ho môže zvládnuť každý.

„Programovanie má obzvlášť strmú učebnú krivku. Keď začnete, môžete sa rýchlo preťažiť informáciami a stratiť motiváciu. Ale postupom času pochopíte čo je za tým a ďalší progres stojí za to. Otvoríte si dvere k učeniu sa akýchkoľvek nových technológií, programov, softwérov, vlastne čohokoľvek spojeného s počítačmi.“ hovorí Alexandra.

Začať sa učiť programovací jazyk sa oplatí aj keď nemáte v pláne špecifický projekt. Programovanie vám môže poskytnúť nový pohľad na každodenný život. Programovanie Alexandru naučilo byť vytrvalejšou, keďže si pri ňom musíte zvyknúť na zlyhania, prichádzať na to v čom je problém a skúšať to znova. Taktiež si skrz neho môžete zlepšiť svoje zručnosti pri riešení problémov, či zlepšiť pozornosť.

Workshop bude prebiehať v angličtine a je otvorený pre ľudí so začiatočníckymi až stredne porkočilými programovými schopnosťami. Vstupné je 10 €. Aby bola zabezpečená individuálna pedagogická skúsenosť, maximálny počet účastníkov, ktorí sa budú môcť zúčastniť seminára, je 10. Na registráciu do workshopu musia účastníci poslať e-mail na adresu workshop@a4.sk.

Tento workshop je súčasťou projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného z programu EU Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a hlavným mestom SR Bratislavou. Podujatie sa koná aj vďaka podpore z programu Európsky zbor solidarity.

O A4:

A4 – priestor súčasnej kultúry je nezávislé kultúrne centrum zamerané na aktuálnu umeleckú tvorbu v súčasnom profesionálnom divadle a tanci, hudbe, filme, vizuálnej kultúre a umení nových médií. Vzniklo v roku 2004 spojením úsilia viacerých občianskych kultúrnych organizácií ako jedno z prvých kultúrnych centier na Slovensku založených zdola. Odvtedy je A4 živým, inšpiratívnym a medzinárodne aktívnym uzlom stredoeurópskej kultúrnej scény, priestorom pre tvorivý experiment a miestom nových, neobvyklých zážitkov pre otvoreného diváka. Venuje sa nielen uvádzaniu súčasnej tvorby, ale aktívne podporuje aj vznik nových diel a vzdelávanie v uvedených oblastiach. Popri programe s jasnou umeleckou víziou sa A4 angažuje aj v širšej verejnej debate o dôležitých spoločenských témach, ako je vytváranie podmienok pre fungovanie nekomerčných kultúrnych aktivít, kultivácia verejného priestoru, urbánny rozvoj a podobne.

Kontakt: workshop@a4.sk

https://a4.sk/events/2020/06/20/kreativne-programovanie-interaktivita-a-grafika-v-p5-js-2/

Facebooková udalosť: https://www.facebook.com/events/553738615281307/