19. decembra

Retrospektíva dobrovoľníckeho projektu Space for Culture 2017

V A4-ke sa od začiatku svojho fungovania snažíme pripravovať výnimočný program. Jedným z našich špecifík je aj cieľ a snaha obohatiť nielen tých, ktorí k nám prichádzajú ako diváci alebo návštevníci, ale aj všetkých tých, ktorí/ktoré sa podieľajú na našom každodennom chode a fungovaní.

Náš tím pozostáva nielen zo stálych zamestnancov a zamestnankýň. Jeho pevnou súčasťou je už od roku 2014 aj niekoľko mladých zahraničných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí do Áštvorky prichádzajú na jeden rok zbierať cenné skúsenosti pre svoje budúce profesie.

Od roku 2014 sme zapojení do projektu Európska dobrovoľnícka služba (EVS), ktorý je súčasťou programu Erasmus+. V rámci tohto programu realizujeme každoročne svoj projekt s názvom Space for Culture, ktorého úspešné fungovanie a úspešní absolventi a absolventky dokazujú, že A4 nie je jednostranná inštitúcia, ale priestor, ktorý je podnetný a dôležitý tak pre svojich divákov a diváčky, ako aj pre všetkých, ktorí sa na jeho fungovaní podieľajú.

Dobrovoľníci sú našou každodennou súčasťou tímu a podieľajú sa na všetkých organizačných procesoch a aktivitách. Prostredníctvom ich participovania sa im snažíme odovzdať naše skúsenosti a vedomosti a naučiť ich všetko čo s chodom nezávislého kultúrneho centra súvisí. Samozrejme, funguje to aj opačným smerom. Dobrovoľníci každý rok prinášajú do nášho tímu nové nápady, zaujímavé projekty a spolu so sebou aj svoje kultúrne špecifiká, ktoré nás obohacujú a rozširujú nám obzory.

Dobrovoľnícky projekt Space for Culture 2017 trval od septembra 2017, do konca augusta 2018. Tak ako každý rok, aj teraz bol podporený a financovaný programom Erasmus+ a slovenskou národnou agentúrou IUVENTA. Počas svojho štvrtého ročníka 2017/2018 sa doňho zapojili štyria dobrovoľníci z rôznych európskych krajín.

Počas jedného roka, ktorý u nás strávili, sa náš tím snažil podporovať ich nápady a záujmy a umožniť im ich rozvíjanie. Výsledkom toho snaženia bolo, že dobrovoľníci výraznou mierou rozvíjali aj náš program, či naše multikultúrne a multižánrové fungovanie. Dorota (PL), Nora (ESP), Natálie (ČR) a Minke (NL) mali už pred príchodom do Bratislavy záujem o prácu v kultúrnej oblasti, a preto dobrovoľnícku prácu pre A4 považovali za skvelú príležitosť, získať skúsenosti v živom a funkčnom prostredí alternatívneho kultúrneho priestoru.

Počas celého roka sa priamo zapojili do niekoľkých našich autorských projektov, spolupracovali a pomáhali umelcom, ktorí prišli do A4 na umeleckú rezidenciu a zároveň kontinuálne prispievali ku každodennému chodu kultúrneho priestoru. Pomáhali nám s administratívou, projektovým managementom, distribúciou propagačných materiálov, PR a marketingom, a produkciou podujatí. Angažovali sa aj vo vlastných projektoch, ktoré sa stali súčasťou programu A4 a stretli sa s pozitívnym ohlasom divákov.

Toto všetko by ale nezvládli sami. Koordinoval ich náš kolega Ľudo, s ktorým spoločne vytvorili podujatie s názvom WHATEVS. Podujatie sa konalo raz mesačne a slúžilo na spájanie zahraničných dobrovoľníkov, aktuálne pôsobiacich v slovenských hostiteľských organizáciách, ich koordinátorov a v neposlednom rade pre miestnu komunitu mladých ľudí, ktorých zaujíma téma dobrovoľníctva. Podujatie sa stalo pravidelnou platformou na výmenu skúseností a informácií o téme dobrovoľníctva, ale aj príjemným neformálnym vzdelávacím stretnutím, ktoré napokon pokračuje doteraz.

Ďalším projektom, ktorý dobrovoľníci v minulom roku vytvorili je A4 Zine, ktorý vychádzal pravidelne každý mesiac a spoločne s našimi programovými brožúrami ste ho mohli nájsť (a stále môžete) po celom meste. A4 Zine sa kreatívnou formou snaží informovať naše anglicky hovoriace publikum a komunikovať mu aktuálne dianie v A4, ako aj poskytovať užitočné informácie na tému dobrovoľníctva. S projektom A4 Zine úzko súvisí aj blog, ktorý bol jeho akousi rozšírenou a doplnkovou platformou. Pozrieť si ho môžete tu.

Za zmienku stojí aj projekt, ktorého výstup môžete stále vidieť pri návšteve A4 kaviarne. Jedná sa o informačnú tabuľu, na ktorej nájdete aktuálne informácie o našich dobrovoľníkoch, aktivitách, ktoré si pre našich návštevníkov chystajú, alebo aj cenné informácie o tom ako samotné dobrovoľníctvo funguje.

Práca Doroty, Nory, Natálie a Minke bola prínosná nie len pre náš kultúrny priestor, ale veríme, že aj pre samotné dobrovoľníčky a dobrovoľníkov ako vítaná prax v kultúrnej a umeleckej sfére. V rámci svojho projektu mali možnosť naučiť sa niečo o našej kultúre a umeleckej sfére, ale aj o slovenčine ako jazyku, a to na hodinách slovenčiny počas štyroch mesiacov. Veríme, že táto skúsenosť bola obohacujúca nie len pre nás, A4-ku, ale aj pre naše dobrovoľníčky, a dúfame, že prostredníctvom priameho či nepriameho stretnutia s nimi a s ich prácou aj pre vás, našich návštevníkov a návštevníčky.

Keďže v úspešnom projekte pokračujeme, už od septembra 2018 môžete u nás stretnúť nových dobrovoľníkov, ktorí k nám zavítali opäť na rok. V rámci projektu Space for culture 2018 majú celé dobrodružstvo ešte stále pred sebou. Tešíme sa na ďalšie pokračovania projektu a dúfame, že bude minimálne tak úspešný ako ten posledný.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zatiaľ zapojili!

Pozdravujeme!