13. apríla

Slicebar: Čudo & Pstmn

Dvaja púšťači a kľukatá cesta k baru. Neľúbivé, pokrkvané, zahuhňané, počmárané, čudesné a všakovaké iné pesničky. Ďalší Slicebar v réžii Čudo & Pstmn25. apríla.

http://www.a4.sk/program/2014-04-25-22-00