16. januára

Smrteľníci v Áštvorke

Iba jediné hosťovanie divadla YARMAT v Áštvorke, si môžete užiť už tento štvrtok, 18. januára o 20:00

SMRTEĽNÍCI, autorská inscenácia, v réžii Dušana Vicena a v podaníV. Bednárika, D. Gudabovej, I. Kazimíra, Z. Kazimírovej

“veľkohubá scénická miniatúra o ľuďoch, ktorých možnosti visia prekliato nízko”

Postavy SMRTEĽNÍKOV objavujúce sa a zase miznúce v jednotlivých výstupoch rovnomennej inscenácie divadla YARMAT vykazujú charakterové črty, ktoré sú (zdá sa) pre ne charakteristické. Namieste je preto otázka: Kto sú SMRTEĽNÍCI?

SMRTEĽNÍK je človek, ktorý dokáže ľahko prísť o možnosti, ktorých nikdy príliš veľa nemal… SMRTEĽNÍK napríklad stráca zamestnanie, aby sa zamestnal nachádzaním TÝCH, čo za všetko môžu…

(SMRTEĽNÍK totiž vždy nájde TOHO, čo môže za to, že ON niečo nemôže…)

SMRTEĽNÍK nemá problém s tým byť nominovaný na nejaké teplé miesto, má skôr problém mať NIEKOHO, KTO by ho nominoval…

SMRTEĽNÍK vie, že aj TÍ „hore“ sú smrteľní, každý deň sa však presviedča o tom, že ON je smrteľný viac…

(SMRTEĽNÍK sa rád necháva ubíjať pocitom, že je smrteľný, napriek tomu, že to tak je…)

SMRTEĽNÍK by sa rád videl na ceste k NESMRTEĽNÝM, keby to nebolo tak ďaleko…

(SMRTEĽNÍK sa totiž radšej dobíja do otvorených dverí, za ktorými nič nie je…)

SMRTEĽNÍK je presvedčený, že je príliš veľa ľudí, ktorí majú viac ako ON, a čím viac ako ON toho majú, tým menej si to podľa NEHO zaslúžia mať…

Inscenáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, zo súkromných zdrojov ŽELOS, s.r.o., Edit Print, s.r.o., Vít Bednárik

Uvedenie inscenácie realizujeme v rámci projektu A4 – priestor súčasnej kultúry: 15. rok podporeného z Fondu na podporu umenia a regionálnej dotačnej schémy BSK.