Stretnutie partnerov projektu európskej spolupráce Re-Imagine Europe v A4

A4 – priestor súčasnej kultúry hostila v decembri 2019 stretnutie partnerov projektu Re-Imagine Europe. Jedná sa o 4 ročný medzinárodný kooperačný projekt . Aktuálne sa nachádzame už v jeho polovici. Spolu s deviatimi rôznymi kultúrnymi centrami z celej Európy tvoríme skupinu organizácií, ktoré zdieľajú entuziazmus a odhodlanie priniesť kvalitnú kultúru a umenie svojmu publiku.

Hlavným cieľom projektu Re-Imagine Europe je spájať rozdielne kultúrne priestory a dať im možnosť spolupracovať, komunikovať a vymienať si nápady, umelcov a umelkyne, či program.

Vďaka internetu je komunikácia medzi jednotlivými partnermi projektu jednoduchšie ako kedykoľvek predtým, no komunikácia s kolegami a kolegyňami z iných krajín je vždy najplodnejšia a najprínosnejšia naživo. Aj preto sa medzi členmi projektu Re-Imagine Europe organizujú tzv. Project Partner Meetings (projektové partnerské stretnutia) – medzinárodné stretnutia, na ktorých sa osobne stretávajú zástupvcovia všetkých partnerských organizácií. Tentokrát sme mali tú česť byť hostiteľmi stretnutia my v A4. Stretnutie sa konalo 1. – 3. decembra 2019. Za A4 sa stretnutia zúčastnil náš projektový tím – projektový manažér Ľudo, umelecký riaditeľ Slávo, produkčná manažérka Gabika, PR manažérka Lucia a finančný manažér Ivan. Oficiálny program stretnutia sa síce začal až. 1.12., no niektorí naši partneri ku nám závitali už pár dní pred tým, aby si na vlastné oči mohli vychutnať premiéry nových predstavení, ktoré vznikli v rámci tohto projektu a boli práve pred jeho konaním po prvý krať odprerezentované.

Úvodný deň stretnutia patril vzdelávacím workshopom a seminárom zameraným na problematiku PR, komunikácie, budovanie a rozširovanie publika, ale aj praktickým riešeniam na efektívne využívanie potenciálu budovaných archívov s dokumentáciou aktivít a podujatí a pod. Spomenuté workshopy sa konali pod vedením skúsenej odborníčky v oblasti PR a marketingovej komunikácie v neziskovom sektore z Veľkej Británie, Heather Maitland. Neskoré popoludnie bolo venované sumarizácii aktuálneho stavu projektu a rekapitulácii zrealizovaných aktivít, spolu s poznámkami a spätnouo väzbou lídra projektu stretnutie následnej pokračovalo neformálnymi skupinovými rozhovormi partnerov projektu.

Ďalšími aktivitami stretnutia boli prezentácie partnerov, kde boli navzájom predstavené všetky aktivity, ktoré boli v rámci projektu zrealizovali od nášho posledného stretnutia v Brightone. Následne sa diskutovalo o možnostiach prezentácie týchto diel u niektorých z partnerov a priestor dostala aj otvorená diskusia o budúcich plánoch jednotlivých partnerov a o možnostiach spolupráce partnerov pri vzniku a objednávaní nových diel. Záver stretnutia bol venovaný otázkam pokračovanie projektu v budúcnosti, po jeho oficiálnom ukončení, možnostiach finančnej podpory v ďalšom programovom období v rámci programu Kreatívna Európa a pod.

Pomedzi intenzívny a nabitý program sa nám podarilo zrealizovať aj spoločnú prechádzku a prehliadku mesta a na záver aj spoločnú večeru, na ktorej mali všetci možnosť individuálne a neformálne prebrať svoje plány na spoluprácu, prípadne zdieľať cenné skúsenosti. Stretnutie nám dalo takisto dostatok priestoru na zodpovedanie rôznych otázok a spoločné zrekapitulovanie ako sa projekt ako celok vyvíja a napreduje.

V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného z programu EU Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a Bratislavským samosprávnym krajom.