Tak ako A4, aj festival Elevate sa stal súčasťou projektu Re-imagine Europe

A4 – priestor súčasnej kultúry je súčasťou projektu Re-imagine Europe, ktorý prepája niekoľko európskych festivalov, kultúrnych inštitúcií a multižánrových podujatí. Počas štyroch rokov sa vrámci tohto programu medzi jednotlivými zapojenými odohrávajú umelecké výmeny, rezidencie a vznikajú medzinárodné i medzižánrové spolupráce.

Jednou z podujatí, ktorú s A4kou spája projekt Re-Imagine Europe, je festival Elevate, ktorý sa uskutoční koncom februára v rakúskom Grazi. Elevate je multižánrový festival v pravom slova zmysle – nájdete na ňom experimentálne vizuály, multimediálne umenie, textové a zvukové performancie a samozrejme, hudbu. Interdisciplinárny prístup k umeniu a programu je základom Elevate festivalu už od jeho vzniku – a práve sieť Re-Imagine Europe mu v tejto rôznorodosti pomáha. Tento rok je program Elevate-u bohatší aj vďaka medzinárodným výmenám a spoluprácam s umelcami z iných európskych prostredí a kontextov a sústredí sa z veľkej časti na súčasné vizuálne umenie a jeho neohraničenosť.

Okrem umeleckých diel a inštalácií, ktoré vznikli priamo pre Elevate Festival, bude v centre festivalu prebiehať aj “Artist-in-Residency” program, v rámci ktorého zapojení umelci a umelkyne budú reagovať na súčasné témy tvorbou priamo počas konania festivalu. Umelecké rezidencie “Artist-in-Residency” sa v súčasnosti stávajú neodmysliteľnou súčasťou podobných podujatí a najmä sieťovo prepojených projektov ako je Re-Imagine Europe. Program festivalu Elevate sa sústredí na hľadanie súvislostí a vzťahov medzi hudbou a novými médiami a umením “bez formy”. Téma digitálnej kultúry a jej dopad na súčasnú spoločnosť, politiku, vzťahy a samotné umenie je pre tohtoročný Elevate kľúčová. Návštevníci aj zúčastnení umelci a umelkyne budú mať možnosť kriticky uvažovať nad hranicami medzi fyzickým a digitálnym, reálnym a virtuálnym, abstraktným a konkrétnym, hmotným a efemérnym.

Inštalácie a intervencie vo verejnom priestore, multimediálne performance a zvukové inštalácie na vás čakajú v Grazi už od 28 februára do 4 marca 2018.

Á4 approved.

(Gabriela Gažová)