09. apríla

Technika a myslenie – cyklus prednášok z filozofie médií Pala Fabuša v A4

TLAČOVÁ SPRÁVA
Technika a myslenie – cyklus prednášok z filozofie médií Pala Fabuša v A4
text: Gabriela Gazova
Áštvorka od januára 2018 pravidelne prináša prednášky z filozofie médií v rámci cyklu Technika a myslenie. Lektorom a prezentujúcim je Palo Fabuš, šéfredaktor
časopisu Umělec, ktorý sa venuje súvislostiam medzi sociológiou a novými médiami v rôznych oblastiach svojho pestrého pôsobenia. Áštvorka okrem svojho žánrovo rozmanitého umeleckého programu prináša aj náučné formáty, ktoré spochybňujú, analyzujú a skúmajú súčasné spoločenské a politické dianie – jeho konkrétnosti, tvary, smerovania, východiská a problémy. Cyklus Technika a myslenie pod v podaní Pala Fabuša je náučný a kritický formát, do hĺbky rozoberajúci to, čoho sa bežne bezmyšlienkovite dotýkame. Návštevníci sa mohli už trikrát spoločne zblízka pozrieť na komplexné a často aj protichodné fenomény doby a jej výdobytkov, s ktorými prichádzame každý deň do bezprostredného kontaktu – no nie vždy si uvedomujeme, ako do hĺbky náš život ovplyvňujú.
Palo Fabuš sa a venuje informatike, sociológií a mediálnej teórií a ich vzájomnej neoddeliteľnosti a dlhodobo sa zaujíma o vzťah digitálnej techniky a ľudského údelu. Študoval informatiku, mediálnu teóriu v Brne a sociológiu v Prahe, prednášal pravidelne na FSS MU v Brne, pracoval ako redaktor Literárních novín. Absolvoval stáž na Ruhr Universität v Bochume, kde študoval súčasné nemeckú filozofiu médií. V rokoch 2005 a 2006 spoluorganizoval Brno ZOOM – festival kultúry nových médií. Od roku 2009 je redaktorom časopisu Umělec; od roku 2011 jeho šéfredaktorom. Publikoval vo Flash Arte, A2, Furtherfield, Vlne a Mediálních studiích a spolu s básníkom Lubošom Svobodom je autorom Přednášky o vznikavosti (Lanit Press, 2017). Žije a pôsobí v Novej Perle (Vrané nad Vltavou).
Návštevníci mali už v januári možnosť zamyslieť sa nad tým, či je možné demokratizovať realitu, v kontexte fikcie a reality súčasného prežívania. Cyklus prednášok bol otvorený základnými ontologickými otázkami o role techniky. Je realita niečím, čo je len spoznávané, alebo ju vytvára človek v spolupráci so strojmi a prírodou? Vo februári Fabuš otvoril tému mediatizácie – zmnožovanie a rozšírenie médií a ich fungovania v súčasnom svete, poukazujúc na paralely medzi médiámi vtedy a teraz. V marci sa Technika a myslenie pozrela na rozum samotný a rozoberala sa tendencia považovať zvykom zaužívané nemenné veci za najdôležitejšie, najmä v kontexte nových médií.
V apríli bude cyklus Technika a myslenie pokračovať prednáškou o Zrode počíta
a z ducha matematiky, kde bude Fabuš rozoberať epochálny význam počítačov ako technických vynálezov, ale aj ich úlohu v premene ľudského myslenia. Ak sa počítač rodí z krízy myslenia 20. storočia, kde sa nedá skĺbiť akt myslenia s tým, čo je myslené, sme nútení zmieriť sa s tým, že myslenie nemusí ostať len ľudskou záležitosťou.
Palo Fabuš bude aj naďalej v Áštvorke v rámci náučného cyklu prednášok rozoberať témy, ktoré sa nás všetkých bezprostredne týkajú – dokonca aj vtedy, keď máme vypnuté počítače a telefóny zavreté v trezore a stratený kľúčik. V podnetných prednáškach približuje, ako je náš svet nastavený z pohľadu médií, online reality a digitalizácie každodennosti, a ako veľmi sa nás jednotky a nuly týkajú.
Kontaktná osoba:
Katarína Svobodová, PR & Marketing manager, 0948 088 117
Od januára 2018 pre vás priatelia pravidelne prinášame prednášky z filozofie médií v rámci cyklu Technika a myslenie.

Ak tento cyklus náhodou ešte nepoznáte, lektorom a prezentujúcim je Palo Fabuš, šéfredaktor časopisu Umělec, ktorý sa venuje napríklad aj súvislostiam medzi sociológiou a novými médiami v rôznych oblastiach svojho pestrého pôsobenia.

Okrem nášho žánrovo rozmanitého umeleckého programu máte u nás možnosť sa aj vzdelávať a rozširovať si obzory formou náučných diskusií, prednášok. Jednou z takýchto formátov je cyklus Pala FabušaTechnika a myslenie, ktoré fungujú na mesačnej báze. Prednáškyspochybňujú, analyzujú a skúmajú súčasné spoločenské a politické dianie – jeho konkrétnosti, tvary, smerovania, východiská a problémy. Cyklus Technika a myslenie v podaní Pala Fabuša je náučný a kritický formát, do hĺbky rozoberajúci to, čoho sa bežne bezmyšlienkovite dotýkame. Návštevníci sa mohli už trikrát spoločne zblízka pozrieť na komplexné a často aj protichodné fenomény doby a jej výdobytkov, s ktorými prichádzame každý deň do bezprostredného kontaktu – no nie vždy si uvedomujeme, ako do hĺbky náš život ovplyvňujú.
Palo Fabuš sa a venuje informatike, sociológií a mediálnej teórií a ich vzájomnej neoddeliteľnosti a dlhodobo sa zaujíma o vzťah digitálnej techniky a ľudského údelu. Študoval informatiku, mediálnu teóriu v Brne a sociológiu v Prahe, prednášal pravidelne na FSS MU v Brne, pracoval ako redaktor Literárních novín. Absolvoval stáž na Ruhr Universität v Bochume, kde študoval súčasné nemeckú filozofiu médií. V rokoch 2005 a 2006 spoluorganizoval Brno ZOOM – festival kultúry nových médií. Od roku 2009 je redaktorom časopisu Umělec; od roku 2011 jeho šéfredaktorom. Publikoval vo Flash Arte, A2, Furtherfield, Vlne a Mediálních studiích a spolu s básníkom Lubošom Svobodom je autorom Přednášky o vznikavosti (Lanit Press, 2017). Žije a pôsobí v Novej Perle (Vrané nad Vltavou).
V januári ste mali možnosť zamyslieť sa nad tým, či je možné demokratizovať realitu, v kontexte fikcie a reality súčasného prežívania. Cyklus prednášok bol otvorený základnými ontologickými otázkami o role techniky. Je realita niečím, čo je len spoznávané, alebo ju vytvára človek v spolupráci so strojmi a prírodou? Vo februári Fabuš otvoril tému mediatizácie – zmnožovanie a rozšírenie médií a ich fungovania v súčasnom svete, poukazujúc na paralely medzi médiámi vtedy a teraz. V marci sa Technika a myslenie pozrela na rozum samotný a rozoberala sa tendencia považovať zvykom zaužívané nemenné veci za najdôležitejšie, najmä v kontexte nových médií.
V apríli bude cyklus Technika a myslenie pokračovať prednáškou o Zrode počíta z ducha matematiky, kde bude Fabuš rozoberať epochálny význam počítačov ako technických vynálezov, ale aj ich úlohu v premene ľudského myslenia. Ak sa počítač rodí z krízy myslenia 20. storočia, kde sa nedá skĺbiť akt myslenia s tým, čo je myslené, sme nútení zmieriť sa s tým, že myslenie nemusí ostať len ľudskou záležitosťou.
Palo Fabuš bude aj naďalej v Áštvorke v rámci náučného cyklu prednášok rozoberať témy, ktoré sa nás všetkých bezprostredne týkajú – dokonca aj vtedy, keď máme vypnuté počítače a telefóny zavreté v trezore a stratený kľúčik. V podnetných prednáškach približuje, ako je náš svet nastavený z pohľadu médií, online reality a digitalizácie každodennosti, a ako veľmi sa nás jednotky a nuly týkajú.