15. januára

Umri, skap a zdochni…!!! – recenzia

Rozbor divadelnej inscenácie

Topografia kultúrneho priestoru A4 aUmri askap azdochni

Inscenácia Umri skap azdochni…!!! je „stará“ 7 rokov, premiéru mala vapríli 2005.(jej pôvodný text vyšiel spolu s titulmi Morča, Stredná Európa ťa miluje, Paranoja, Nemusím veľa, stačí dobre…, Smutný život Ivana T. vzborníku snázvom Divadlo SkRAT. Hry 2003-2006)2 Okrem zásadných autorských princípov kolektívnej tvorby apôsobení na nezávislej scéne je divadlo SkRAT typické aj pomerne dlhou životnosťou svojich hier. Navzdory zjednodušujúcemu vysvetleniu ošetrení nákladov ale funguje aj iná aoto podstatnejšia premisa. Divadlo SkRAT čerpá zautentickej látky ktorá nemizne penou dní anerobí umelecké kompromisy. Sila nadčasovosti spočíva vhlbokom presvedčení oaktuálnosti. Pýtať sa prečo profesionálne scény obmieňajú tituly srotáciou 3 amenej rokov ato aj vprípadoch svetovej klasiky ako Hamlet alebo Faust, ktoré nestačili ani poriadne vychladnúť môže znamenať aj istý odklon od ich vlastného presvedčenia. (Pričom uznanie profesionálnej obce nechýba ani pri predstavení Umri skap azdochni, ktorí získalo vroku 2006 cenu Grand Prix za najlepšiu inscenáciu slovenskej hry) Nehľadiac na trendy , dôležité je iba to čo tvorca pritradíciách proklamuje ainterpretuje nie samotný život pre život. Cez smrť STOKY zktorej odkazu súbor transformuje principiálny postoj aautorské znenie sa existenčné problémy nevyhli ani samotnému SkRATU. Po januárovom vyhadzove zVklubu vbudove Národného osvetového centra po nekorektnom výberovom konaní našiel Nultý priestor pár týždňový azyl vbratislavskom Poľskom inštitúte. Vobdobí marazmu kultúrnej politiky bola práve táto hra sexpresívnym názvom atroma výkričníkmi uvedená ako prvá vsérii ďalších dočasných riešení asťahovaní. Umri skap azdochni…!!! je inscenácia ktorá rozoberá askladá svet kolektívneho nevedomia. Freudovský úzus navyše vrství prítomnosť mlčiaceho režiséra in situ (Vicen), ktorého gestá pripomínajú archetypálny znak žehnajúceho. Okrem neho vhre účinkuje trojica hercov vstredných rokoch (Burgr, Zboroň, Bednárik).Kompozične sa člení na tri rozsiahlejšie významové celky, ktoré vypĺňajú etudy adve piesne zklavírnym doporovodom, Ahoj Miro, Filadelfia (Burgr) spojené svideoprojekciou. Téma oplakávania nad truhlou kulantného futbalistu, dlžníka, ojebávača aparoháča Mira prechádza k výsmechu„osobnej integrity“ až nadobúda hrozivý rozmer nešťastia vmanželstve, ktoré vytlačili vzruchy spôsobené frekvenciou mladých pekných žien na Michalskej ulici. „To ideš azrazu jeb do charizmy“3 Trojica pánov vstredných rokoch predierujúca sa džungľou, bilancujúca svoju životnú dráhu svíziou edenu vobkolesení nýmf. Momenty nevšedných hereckých prejavov, vytvorené zrysov osobností Burgra (lyrický) Zboroňa (hedonistický) aBednárika (lakonický) medzi sebou predstupujú a jednotlivé charaktery nachádzajú susedné polohy cez prizmu sebairónie. Vdruhej príbehovej rovine dominuje postava ktorú stvárňuje Ľubo Burgr tvorcami označená ako príchod nového človeka.4 Tento zvláštny zjav (v baloňáku alodičkách) pôsobí ako všetci tí nepatriční ľudia ktorí vytrhávajú človeka zo svojho pokoja na bežných dráhach mysle. „Tak si choď doma takto po byte, ale netraumatizuj tu ľudí5“ Vláčia zo sebou polmetrové kríže, alebo vdlhých kožených kabátoch sapohlavným zjavom asebavedomým výrazom tváre pozorne sondujú okolie. Na prvý pohľad jasná črta ich osobnosti vzbudzuje averziu aodpor azároveň ľútosť abezmocnosť sa nad nimi nejakým spôsobom povzniesť. Tak ako to neurobí ani jeden zmužov na bare, tak ako sa vjednom znich tento nesúlad pretavuje do agresie anacistickej rétoriky bez nutnosti obsahu vnezrozumiteľným bláboloch. Vyhnanie zraja aživot v hriechu je vlastne len projekcia našich vlastných slabostí, aj keď niekedy nie je čo vysvetľovať. Burgrov nový človek rozhodnutý vsekunde spáchať samovraždu, pre novú skúsenosť, demonštruje tie zanedbané ašpinavé odôvodnenia prečo sa človek dokáže prepadnúť tak nízko. Neočakávať ľudský výkon znamená stratiť vlastnú identitu. Smrť je už iba dôsledok vktorom vrcholí posledná tretia fáza, kedy herci odsúdený na smrť exitujú všibeničnej polohe pri príjemnom kaviarenskom rozhovore.
Umri, skap a zdochni…!!!

Autori textu, účinkujúci Vito Bednárik, Ľubo Burgr, Dušan Vicen, Vlado Zboroň
Ďalej účinkujú Miro (muž z videa): Márius Kopcsay
Strih filmových dokrútok Peter Víťaz Kamera Zuzana Piussi, Dušan Vicen
Autor hudby Marek Piaček Hudbu nahral Požoň sentimentá Autor piesní Ľubo Burgr
Réžia Dušan Vicen

autor: Veronika Jankovičová