04. júna

V A4 bolo počas maturít rušno!

Maturitný týždeň bol v A4ke naozaj plný. Doobedné voľno sme tým mladším, zatiaľ nematurujúcim študentom vyplnili zaujímavým programom.

Vďaka spolupráci s niekoľkými bratislavskými strednými školami sme študentom odprezentovali dôležité spoločenské témy. Podujatia boli zložené z premietaní dokumentárnych filmov spojených s diskusiou.

Téme slobody prejavu na Kube v Iráne a v Číne, či celkovo jej dôležitosti sme sa venovali v diskusii s Alexandrou Kubizniakovou z organizácie Človek v ohrození, ktorá nasledovala po premietaní filmu Zakázané hlasy (Barbara Miller, 96 min., 2012).

O súčasnom vizuálnom a konceptuálnom umení sa študenti z gymnázia Jura Hronca rozprávali s kurátorkou zo Slovenskej národnej galérie Petrou Hanákovou. Táto veľmi živá diskusia nasledovala po premietaní dokumentárneho filmu o významnej slovenskej osobnosti, výtvarníkovi a konceptuálnom umelcovi Júliusovi Kollerovi – film Fair Play (Arnold Kojnok, 52 min., 2012).

Film Dajte nám peniaze (Bosse Linquist, 58 min., 2012) uviedol študentov do problematiky rozvojovej pomoci v Afrike a jej rôznych podôb. Poukázal na spôsob pomoci formou mega kampaní slávnych osobností akými bola napríklad kampaň Live Aid či Make Poverty History ale taktiež na náročnú prácu neziskových organizácií, ktoré pracujú a pomáhajú práve v tejto oblasti. O plusoch a mínusoch obidvoch prístupov či o tom ako a či vôbec pomáhať a čo je to rozvojová pomoc študenti debatovali s Jakubom Šimekom z Nadácie Pontis.

Do problematiky ochrany životného prostredia študentov uviedol film Zelená púšť (Michal Gálik, 60 min., 2012). Diskusia sa od témy klčovania dažďových pralesov kvôli výsadbe Palmy olejnej rozvinula rôznymi smermi. Hostia z organizácií VLK a Priatelia Zeme ukázali študentom aj iné východiská ako chrániť prírodu, ako tie, ktoré načrtol záver filmu. Hoci o potrebe individuálnej zodpovednosti voči prírode každého jednotlivca sa debatovalo veľa, načrtli sa aj možné dlhodobé a systémové riešenia, aké môžu zaviesť napríklad vlády a zriadenia jednotlivých krajín aj keď potrebná je sila skupín a hlasov ľudí, ktoré tvoria práve jednotlivci, čiže každý z nás.

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa v A4 vzdelávacieho podujatia pre školy nás kontaktujte na projects@a4.sk

Za poskytnutie dokumentárnych filmov ďakujeme organizácii Človek v ohrození, festivalu Jeden svet a režisérovi Arnoldovi Kojnokovi.