18. júna

V A4 v piatok 19.6 predstaví SkRAT texty z pripravovanej inscenácie Zrkadlenie

Korona (snáď) končí, A4 len začína. Po vynútenej pauze si v tomto bratislavskom kultúrnom centre môžete znova vychutnať inovatívnu a originálnu šúčasnú umeleckú produkciu. Výnimkou nebude ani tento piatok, 19.6, kedy čítačku z diela ruského básnika, prozaika a dramatika Daniila Charmsa v prekladoch Ján Strassera, a tiež texty zo skúšobného procesu k pripravovanej inscenácii Zrkadlenie predstaví na svojej domovskej scéne divadlo SkRAT.

Divadlo SkRAT vzniklo v roku 2000 ako reakcia niektorých umelcov na nedostatok možností realizovať súčasné divadelno-hudobné, respektíve operné tvary bez kompromisov, ktoré prináša spolupráca s veľkými opernými a divadelnými scénami.

Divadlo je svojou povahou autorské a pracuje predovšetkým so svojimi témami a textami. Tie vznikajú zväčša priamo na skúškach a tak sa spoluautormi inscenácií stávajú všetci na skúške prítomní herci. Kolektívne autorstvo, či improvizované dotváranie situácií priamo na javisku, je pre svojskú poetiku SkRATu príznačné a stáva sa pre ňu zárukou autenticity, spontánnosti a aktuálnosti nielen subjektívne zvolených tém.

V podaní divadla SkRAT uvidíme ukážku z tvorby Daniila Charmsa, avantgardného a absurdistického básnika, spisovateľa a dramatika z čias sovietskej éry. Charms sa živil predovšetkým písaním kníh pre deti v Leningrade, dnes je však známy najmä pre svoje básne a absurdné poviedky, ktoré bol často publikované v samizdatových časopisoch po tom, ako avantgardné literárne združenia, s ktorými Charms spolupracoval, zakázal Stalinov režim. Jeho brilantne zvláštne príbehy napísané počas Stalinovho teroru odrážajú estetickú a politickú krízu svojej doby.

Charmsove príbehy sú zvyčajne krátke vignety často dlhé iba niekoľko odsekov, v ktorých sa scény chudoby a deprivácie striedajú s fantastickými snovými udalosťami a akrobatickou komédiou. Charmsov svet je nepredvídateľný a neusporiadaný; postavy opakujú rovnaké činy mnohokrát za sebou alebo sa inak správajú iracionálne; lineárne príbehy sa začínajú rozvíjať, ale v strede ich prerušujú nevysvetliteľné katastrofy, ktoré ich posielajú úplne odlišnými smermi.

Pre svoju tvorbu bol v roku 1931 Charms odsúdený za protisovietsku činnosť a rok strávil vo väzení a vyhnanstve v Kursku. Po jeho opätovnom zatknutí v roku 1941 a vyhlásení ho za nepríčetného podľahol hladu vo väznici v spustošenom a obliehanom Leningrade v roku 1942. Až donedávna boli jeho znepokojujúce príbehy známe iba sovietskej tajnej polícii. V súčasnosti je Charms v Rusku kultovou postavou, avšak na západe zostáva nepoznaným napriek tomu, že sa prvé preklady jeho diel objavili už v roku 1971. Povedomie o ňom začalo na západný svet prenikať až v poslednom desaťročí.

Okrem duševnej potravy bude na predstavení k dispozícii aj kozí syr, víno, pivo a s veľkou pravdepodobnosťou aj (ruská) vodka.