14. apríla

PechaKucha Night Bratislava Vol. 47: Cestovateľská edícia

Predstavíme vizuálnych umelcov a umelkyne, dokumentaristov a dokumentaristky, ktorých tvorba je spätá s kultúrnymi kontextami rôznych krajín a cestovaním ako takým.