12. decembra

Zbohom DAWku s VCV Rack:: #4 Live Set, ukážka toho, čo a ako

V tejto, poslednej, časti sa dozvieme, ako sa dá na modulárnom syntetizátore odohrať celý live set.

VCV Rack je open source, finančne nenáročná platforma, ktorá emuluje skutočné modulárne syntetizátory. Každý sa tak môže doma začať učiť hrať tvoriť elektronickú hudbu – napríklad aj s pomocou tohoto online kurzu.

Online workshop sa bude venovať stručnej histórii syntov a generovaniu zvuku bez “klasických inštrumentov”. Na to nadviažeme základmi práce vo VCV Racku a špecifikami prostredia oproti hmotnému, teda hardvérovému svetu. Ukážeme si spôsoby, ako fungujú a interagujú moduly v systéme. Následne sa rozvíjaním zapojenia modulov (patchu) dostaneme až ku generatívnej hudbe a ukážeme si ako môže VCV Rack komunikovať s vonkajším svetom a nahrávať to, čo sa deje.

Ako Ondřej hovorí: “Za posledných x mesiacov nie je moc šanca chodiť na živú hudbu, socializovať sa a vykonávať všetky podobné páčivé činnosti. Všetci vieme prečo.
Tvoriť pomáha. Ako psychohygiena, ako spôsob dostať zo seba emócie, ako povedať niečo ďalej…
S vizuálnym umením vám veľmi nepomôžem, ale dosť ma poteší keď odovzdám ďalej x hodín venovaných synthom.”

Prvý diel zverejníme na kanáli A4 TV (https://a4.sk/tv) 4.12. o 16:00 a následne bude kurz vychádzať každý druhý deň.

Lekcie:
0. V nultej lekcii si preberieme stručnú históriu modulárnych syntetizátorov, ich fungovanie a spôsoby prepojenia modulov. Prejdeme si aj základné nastavenia a inštaláciu modulov.

1. Prvá lekcia sa bude venovať jednotlivým modulom, demonštrovať ich konkrétne fungovanie. Postavíme si jednoduchý subtraktívny syntetizátor a aj si vysvetlíme, čo toto magické slovo znamená.

2. V druhej časti si ukážeme demonštrované spôsoby, ako doslova “zahrať” niečo konkrétne, povieme si, ako vytvoriť ďalšie nástroje a ako tieto výstupy zmiešať a synchronizovať dokopy.

3. Vyzbrojení skúsenosťami z prvých lekcií sa pozrieme na už spomínanú generatívnosť. Ukážeme si, ako sa vyvarovať totálnemu chaosu a ako riešiť variácie vhodné pre živé hranie.

4. V poslednej časti sa dozvieme, ako sa dá na modulárnom syntetizátore odohrať celý live set.

Pripravila A4 v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, kofinancovaného z programu EU Kreatívna európa a s podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia a Nadácie mesta Bratislavy.