25. júna

Whatevs #5

Gender Whatevs Barbecue
Bratislavská Áštvorka sa už niekoľko rokov zapája do siete dobrovoľníckych programov European Voluntary Service, v rámci ktorého sa do jej kreatívneho tímu vždy v septembri pridá nová partia mladých ľudí pripravených získavať cenné a podnetné pracovné skúsenosti. Tento rok sa v A4 angažujú štyri dobrovoľníčky zo štyroch krajín EU – Nora zo Španielska, Natálie z Česka, Dora z Poľska a Minke z Holandska. EVS im umožňuje nielen nahliadnuť do zákulisia fungovania kultúrneho centra a produkcie hudobných alebo divadelných podujatí, ale dáva im aj priestor realizáciu vlastných aktivít spojených s Áštvorkou – napríklad tvorbu mesačníka A4 Zine či obľúbených Whatevs eventov.
Práve Whatevs sú podujatia, ktoré vo svojej podstate spájajú podstatu EVS programu a filozofiu Áštvorky ako kultúrneho uzla. Zahraniční EVS dobrovoľníci a dobrovoľníčky z rôznych inštitúcií a organizácií na Slovensku sa pravidelne stretávajú na verejnosti otvorených akciách, kde zdieľajú svoje skúsenosti a vytvárajú spoločný program. Niekoľko edícií Whatevs sa v aktuálnej sezóne odohralo aj na pôde A4, ktorá bude hostiť aj posledné Whatevs už prvého júla.

Otvorenie leta a zatvorenie sezóny sa 1. júla bude niesť celým priestorom bratislavskej Áštvorky, kde sa od 16tej hodiny poobede bude odohrávať hneď niekoľko akcií. Okrem letnej párty na terase, ktorá bude pokračovať hudobným programom až do skorých ranných hodín, sa v A4 stretnú aj EVS dobrovoľníci a dobrovoľníčky v rámci poslednej edície Whatevs – a ako je už zvykom, neprinesú len párty a grilovanie, ale aj podnetný program. Tento krát sa oň postará francúzska EVS dobrovoľníčka organizácie Inex a študentka divadelnej réžie Maud Hérissé a jej workshop Gender Equality. 

Maud si tak isto ako Áštvorka uvedomuje súčasné nedostatky vo všeobecnom ponímaní rodovej (ne) rovnosti a rigidných rozdelení ženských a mužských úloh v našej spoločnosti – či už slovenskej, alebo francúzskej. Jej workshop je určený rôznym vekovým skupinám a otvára diskusiu o rodovo podmienených predsudkoch, očakávaniach a rolách, ktorým sme všetci vystavení. Základom workshopu je debatovanie a rozmýšľanie nahlas (aj s tabuľou na kreslenie a zapisovanie podnetov) a snaha o vybudovanie príjemnej atmosféry, v ktorej Maud ponúkne rôzne spôsoby, ako o probléme hovoriť a všímať si ho. Tvrdí, že je dôležité počúvať sa, a nie okamžite hľadať jednoduché odpovede – a to je aj heslom workshopu Gender Equality v A4. 

Áštvorka a jej dobrovoľníčky EVS vás srdečne pozývajú odštartovať spoločne leto a uzavrieť sezónu 2017/2018 workshopovaním, debatovaním a grilovaním. Gender Whatevs Barbecue

Áštvorka a jej dobrovoľníčky EVS vás srdečne pozývajú odštartovať spoločne leto a uzavrieť sezónu 2017/2018 workshopovaním, debatovaním a grilovaním.

Naše EVS dobrovolníčky už poznáte -Nora zo Španielska, Natálie z Česka, Dora z Poľska a Minke z Holandska sauž od septembra v Áštvorke v rámci programu European Voluntary Serviceangažujú a zbierajú skúsenosti zo zákulisia fungovania kultúrneho centra a produkcie hudobných alebo divadelných eventov.

Popri tom publikujú A4 Zine a organizujú obľúbené Whatevs eventy.

Práve Whatevs sú podujatia, ktoré vo svojej podstate spájajú EVS program a filozofiu Áštvorky ako kultúrneho uzla. Zahraniční EVS dobrovoľníci a dobrovoľníčky fungujúci v rôznych organizáciach na Slovensku sa pravidelne stretávajú na verejnosti otvorených akciách, kde zdieľajú skúsenosti a vytvárajú spoločný program. Niekoľko edícií Whatevs sa v už odohralo aj na pôde A4, ktorá bude hostiť aj posledné Whatevs už prvého júla.


Otvorenie leta a zatvorenie sezóny sa v tento deň bude niesť celým priestorom Áštvorky a od 16tej hodiny poobede sa tu bude odohrávať hneď niekoľko akcií. Okrem letnej párty na terase, ktorá bude pokračovať hudobným programom až do skorých ranných hodín, sa stretnú EVS dobrovoľníci a dobrovoľníčky v rámci posledného Whatevs – a neprinesú len párty a grilovanie, ale aj podnetný program. Tento krát sa oň postará francúzska EVS dobrovoľníčka organizácie Inex Slovakia a študentka divadelnej réžie Maud Hérissé a jej workshop Gender Equality. 

Maud si tak isto ako Áštvorka uvedomuje súčasné nedostatky vo všeobecnom ponímaní rodovej (ne)rovnosti a rigidných rozdelení ženských a mužských úloh v našej spoločnosti – či už slovenskej, alebo francúzskej. Jej workshop je určený rôznym vekovým skupinám a otvára diskusiu o rodovo podmienených predsudkoch, očakávaniach a rolách, ktorým sme všetci vystavení. Základom workshopu je debatovanie a rozmýšľanie nahlas (aj s tabuľou na kreslenie a zapisovanie podnetov) a snaha o vybudovanie príjemnej atmosféry, v ktorej Maud ponúkne rôzne spôsoby, ako o probléme hovoriť a všímať si ho. Tvrdí, že je dôležité počúvať sa, a nie okamžite hľadať jednoduché odpovede – a to je aj heslom workshopu Gender Equality v A4.