28. júna

Záver 13. sezóny

Záver roka
Sezóna 2015 / 2016 vA4 bola opäť veľmi rušná aj vďaka vám. My sme zbilancovali a radi by sme sa podelili o krátky sumár toho,čo sa u nás dialo a ako to vyzeralo.

– Domovský divadelný súbor A4 – divadlo SkRAT získalo dve prvé ocenenia vrámci súťaže festivalu Nová Dráma za inscenáciu Extrakty a náhrady – cenu odbornej poroty Grand Prix acenu divákov.

– A4 ajej členské združenie Atrakt Art odprezentovali niekoľkých slovenských umelcov aumelkýň aj vzahraničí vrámci festivaluArt Meetings (Kyjev, Lvov; UA) a vrámci festivalu Next (Londýn; UK), ktorý sa po prvý krát odohral aj mimo Bratislavy. Vzahraničí sa predstavili títo slovenskí umelci azoskupenia: Urbanfailure, Vritti, Isama Zing, Miroslav Tóth a Jonáš Gruska.

– Členovia tímu A4 sa zapojili do vzdelávacieho programu určeného aušitého priamo na mieru kultúrnym centrám a organizáciám snázvom Escalator, vrámci ktorého sa zúčastnili niekoľkých vzdelávacích seminárov, školení aodborných konzultácií smerovaných na efektívny manažment vorganizácii.

– Zhudobných počinov sezóny, ktoré sa odohrali vA4 spomenieme aspoň niekoľko mien: Phill Niblock (USA), Phillip Jeck, Mouse on Mars (DE). A4 tiež odprezentovala nové asvieže hudobné počiny, ktoré prekračujú hranicu všednosti vrámci festivalu Kraa – festivalu skutočne súčasnej hudby.

– Divadelná sezóna v A4 uviedla 2 premiéry nových hier od domovského divadelného súboru SkRAT, inscenácie Donor, swingers ainé experimenty ainscenáciu Extrakty anáhrady. Zároveň divadlo SkRAT pozvalo do A4 niekoľko divadelných súborov , aby odprezentovali svoju tvorbu (Prešovské národné divadlo, Divadlo Alexandra Duchnoviča, Divadlo Štúdio Tanca, Divadlo na Peróne, Láhor/Soundsystem ainé.) Vspolupráci sBratislavským samosprávnym krajom sa vA4 uskutočnilo niekoľko podujatií pod titulkou Bez kultúry nie sme, ktoré slúžili na podporu a prezentáciu divadiel zBanskobystrického samosprávneho kraja, zasiahnutých politickou nevôľou voči slobodnému umeniu vkraji. VA4 sa odprezentovalo aj predstavenie Kováči, breznianskeho súboru J. Chalupku, niekoľko dní po tom, ako ho župan BB kraja prerušil. Tohto podujatia sa zúčastnil aj prezident SR Andrej Kiska.

– Kino Inak A4 uviedlo okrem filmov vo vlastnej dramaturgii zameranej na súčasnú odvážnu tvorbu aj niekoľko výberov zdôležitých európskych festivalov (mezdinárodný filmový festival Rotterdam, festival poľskej Animácie O!PLA, ¡Viva La Película! a zmedzinárodného festivalu krátkeho filmu Oberhausen.
– V rámci tanečnej dramaturgie v A4 – priestore súčasnej kultúry sa predstavili viaceré tanečné súbory zvučných mien. Svoju tvorbu odprezentovali: Debris Company, Elledanse, Artyci/Milan Kozánek a iní. Petra Fornayová v prietore odpremiérovala svoje najnovšie predstavenie Opernball.
-A4 hosťovala niekoľko významných medzinárodných festivalov, medzi inými: Bratislava v pohybe, Nu Dance Fest, Ars Poetica, Drama Queer.

– A4 hosťovala vrámci programu Visegrad Artist Residency 3 umelcov zameraných na tvorbu zvukových diel čechov Jirka Suchánka, Michala Cába amaďara Gergö Kovátsa. Vrámci programu Erasmus+ vA4 pôsobili aj dvaja dobrovoľníci zo zahraničia, tanečníčka Viktorija Ilioska zMacedónska aperformer Mads Flor Andersen zDánska.

– Celkovo sa vA4 počas sezóny 2015 / 2016 uskutočnilo 346 podujatí vo vlastnej produkcii avspolupráci sinými združeniami.

Ďakujeme vám, že ste s nami! A už sa tešíme na 14. sezónu. Otvárame 15.08.!