03. decembra

π pri free už zajtra!

Aj v decembri ste vítaní na ďalšom pokračovaní série komorných koncertov π pri free.Piatok, 4. decembra o 20.00, sa v priestoroch A4 Kafé bude prehlbovať odkaz kaviarenskéhohrania v obsadení: Andrej Gál hrou na violončele, Miro Tóth na altsaxofóne a vneposlednom rade Michal Matejka na gitare.

Andrej Gál vyštudoval hru na violončele a realizoval sa ako vedúci violončelovej skupiny vmnohých internacionálnych orchestroch ako Internationale Junge Orchesterakademie či Idyllwild
Summer Arts Festival U.S.A a iných. Je členom Slovenského komorného orchestra BohdanaWarchala (od roku 2001) ako i ensemblu pre súčasnú hudbu Ostravská banda. Po vystúpeniach vLincoln Center a Carnegie Hall v New Yorku, v Opera City v Tokyu či Parížskom konzervatóriu,Berlíne, Lisabone a v ďalších metropolách, poctí svojím hraním aj priestory A4.

Muzikantské porozumenie Andreja Gála a Mira Tótha pramení zo spoločnej práce v rôznychimprovizačných zoskupeniach. Miro Tóth je skladateľ, performer, saxofonista a hudobný teoretik vjednej osobe. Špecializuje sa na témy hudobnej performance audio­vizuálnych diel, hudobnejkompozície a hudby 20. storočia. Jeho aktivita na slovenskej hudobnej platforme vrcholí nielen naSlovensku, ale i za jeho hranicami v sérii hudobných workshopov, či v aktivitách Improvizačnéhosymfonického orchestra Musica falsa et ficta, ktorej je zakladajúcim členom a umeleckýmvedúcim. Svoje schopnosti preukazuje v mnohých experimentálnych hudobných projektoch.

Michal Matejka doplní akustický večer v A4 Kafé svojou hrou na gitare. Ako člen autentickejskupiny Ankramu, príznačnej originálnymi piesňami v slovenčine a voľnou improvizáciou. Vplyvslovenskej modernej improvizovanej hudby (D. Ursiny, M. Brezovský, J. Filip, A. Šeban, M.Varga a ďalší), jej nespútanosť, rituálnosť a odkaz rodnej krajiny je zreteľný v tvorbe tejto skupinya rovnaký nádych možno nájsť aj v Matejkovej hre.

Lepšie zavŕšenie pracovného týždňa ako pri drinku a skvelej hudbe si nevieme ani nepredstaviť!

Vstup voľný