24. apríla

Aký bol workshop svietenia s Jánom Ptačinom?

Na konci februára sa v A4 uskutočnil 2- dňový workshop light designu pod vedením Jána Ptačina. Naši ESC dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa venovali témam ako základy svietenia v divadelnej sále a ako nasvietiť scénu pri vytváraní videa. 

 

 

Tu je pár vecí, ktoré sa dobrovoľníci naučili:

 

“Svetlo formuje povahu postáv na javisku. Ešte predtým, ako herec niečo povie, svetlo vybuduje naše očakávania týkajúce sa scény: či už scénu tajomnú, komickú alebo dramatickú.”

 

“Miešanie farieb môže prebiehať dvomi spôsobmi, aditívne a substraktívne. V prípade miešania farieb pridávaním farebného svetla, napríklad miešaním primárnej červenej, modrej a zelenej, sa jedná o aditívne miešanie a výsledkom je biele svetlo. V prípade miešania farieb pridávaním pigmentov, napr. pri maľbe, sa jedná o substraktívne miešanie a pridávaním farieb na plátno sa postupne dopracúvame k tmavo sivej, teoreticky až čiernej.”

 

““Svetlo má teplotu a môžete ju merať prístrojom s názvom spektrometer. Ak chcete nastaviť teplotu, môžete meniť filtre a prekrývať rôzne svetlá. Pri filmovaní je tiež dôležité prispôsobiť nastavenia kamery podľa teploty.”

 

“Celkový svetelný dizajn show môže byť vytvorený vopred prostredníctvom špeciálneho programu alebo stránky.”

 

“Ďakujeme za užitočné tipy na knihy, v ktorých sa môžeme o svetelnom dizajne ďalej vzdelávať.”

 

Workshop bol realizovaný v rámci projektu podporeného z programu EÚ Európsky zbor solidarity, Space for Culture 2023.