27. novembra

DNES REPETE! Zsolt Sőrés: Soundwalk – Citywalk – Walkscape

Pre úspech sobotňajšej prechádzky nášho umeleckého rezidenta ZsoltaSőrés sa podujatie dnes v pondelok 27. 11. o 18.30 opakuje.

Zsolt Sőrés: Soundwalk – Citywalk – Walkscape (On the way of the Adamčiak – Cage roads and corners)

18.30 –– Centrálna Klubovňa

Zsolt Sőrés: Soundwalk – Citywalk – Walkscape
(On the way of the Adamčiak – Cage roads and corners)

Zvuková prechádzka je poctou významnému experimentálnemu skladateľovi a intermediálnemu umelcovi Milanovi Adamčiakovi (1946-2017), jednej z kľúčových postáv súčasnej hudby a zvukového umenia vo Východnej Európe. Na základe Adamčiakovej grafickej partitúry Chodecké kusy (2001) a dvoch nepublikovaných koláží s názvom Vandrovné roky (1962) vytvoril maďarský hudobník a umelec Zsolt Sőrés virtuálnu zvukovú cestu význačnými verejnými miestami v Bratislave. Jednou z hlavných Adamčiakových inšpirácií bol John Cage: v Perugii v roku 1992 Cage Požiadal Adamčiaka predviesť jeho intermediálnu kompozíciu Music Walk (1958). Zsolt, odkazujúc na tento historický kontext, sa vo zvukovej prechádzke sústreďuje na aspekt hudby a poézie pri jej časovom priebehu, a taktiež na “zvuk priestoru” v konkrétnych priestoroch. Prechádzka je reminiscenciou minulosti, súčasnosti a možnej budúcnosti, a to nielen v podobe zvukovej či hudobnej skladby, ale tiež ako možnosť definovania nového vzťahu medzi nami a naším osobným, verejným a urbánnym prostredím.

Maďarský experimentálny hudobník, improvizátor, umelec a kurátor Zsolt Sőrés je jedným z rezidentných umelcov v A4 vďaka podpore Medzinárodného vyšehradského fondu. Za sebou má mnoho významných projektov a kolaborácií (Taku Sugimoto, Richard Barrett, Franz Hautzinger).

Prineste si smartfóny, slúchadlá a stiahnite si nahrávku.

Čas stretnutia: SOBOTA 25. 11., 18.30
Miesto: Pred Centrálnou Klubovňou, Krížna 64 (vchod Metodova)
Trvanie: 45 minút
LINK NA NAHRÁVKU:https://2017.nextfestival.sk/artists-ba/zsolt-sores/a

Poverený v rámci programu Re-Imagine Europe, spolufinancovaný programom Creative Europe Európskej únie.