05. februára

Dotazník o A4, lebo nás zaujíma, čo si myslíte

A preto Vás prosíme o vyplnenie tohto dotazníka.

Vyplnením sa zároveň dostávate do

žrebovania o 4 lístky do

Kina inak podľa vlastného výberu

vo februári.

Ďakujeme!