feb

11

štvrtok o 16:45

Čo tvorí dejiny umenia? Ako dosiahnúť, aby sa na vás nezabudlo? Rembrandt van Rijn – Nočná hliadka (dielne pre deti vo veku 4-7 rokov)

Dejiny umenia sú dejinami konkrétnych diel.

Od čoho závisí, že jedno dielo zostane navždy slávne, zatiaľ čo iné upadne do zabudnutia? Ktoré sú najznámejšie diela v našej západnej histórii a čo ich robí takými špecifickými? Výtvarný kurz slúži ako sprievodca najznámejších diel z histórie dejín umenia od neskorej gotiky po 20.stor.

Ako dosiahnúť, aby sa na vás nezabudlo? Rembrandt van Rijn – Nočná hliadka

Kedy vznikla tradícia skupinových portrétov. Ako sa takýto portrét financoval a aké veľké slovo na výsledku mal objednávateľ.