apr

05

utorok o 19:00

O čom sú tie dejiny umenia?

Kurz o dejinách umenia vás prístupnou formou oboznámi s jednotlivými umeleckými štýlmi v našej západnej histórii, predstaví vám najznámejšie diela z architektúry a naučí rozpoznávať rukopis jednotlivých autorov naprieč storočiami. Kurz je rozdelený do desiatich celkov od gotiky po koniec 19. stor.

Začiatkom 15. storočia nastupuje v Taliansku nová generácia umelcov, ktorá v duchu rodiaceho sa humanizmu a návratu k antickým hodnotám tvorí najzásadnejšie diela západnej kultúry. Hovoríme o nich aj ako renesančných génioch. Rozprávať sa budeme o diele Leonarda da Vinciho, Michelangela, Raffaella a ďalších.

Lektorka: Monika Pascoe Mikyšková