apr

12

utorok o 19:00

O čom sú tie dejiny umenia?

Kurz o dejinách umenia vás prístupnou formou oboznámi s jednotlivými umeleckými štýlmi v našej západnej histórii, predstaví vám najznámejšie diela a naučí rozpoznávať rukopis jednotlivých autorov naprieč storočiami. Kurz je rozdelený do desiatich celkov od gotiky po koniec 19. stor.

Každé obdobie má svoj „manierizmus“, ten pravý však nastúpil po vrcholnej renesancii a vedome sa odkláňal od hodnôt, ktoré vydobyla. Predĺžené tvary a rozmarnosť námetov predznamenávali koniec jednej éry a skorý nástup novej doby nazývanej aj barok.

Lektorka: Monika Pascoe Mikyšková