máj

17

utorok o 19:00

O čom sú tie dejiny umenia?

​Kurz o dejinách umenia vás prístupnou formou oboznámi s jednotlivými umeleckými štýlmi v našej západnej histórii, predstaví vám najznámejšie diela z architektúry a naučí rozpoznávať rukopis jednotlivých autorov naprieč storočiami.

Lektorka: Monika Pascoe Mikyšková

Umenie svetla a umenie odporu

Nástup impresionizmu na francúzsku umeleckú scénu súvisí s vyostrením rozporov medzi verejnosťou a mladými maliarmi. Medzi oficiálnymi umelcami a tými, čo sa snažili vymaniť z akademickej tradície.