sep

27

utorok o 19:00

O čom sú tie dejiny umenia: Egypt. Od počiatkov po obdobie pyramíd

Lektor Monika Pascoe Mikyšková

Formát prednášok o dejinách umenia, nadväzuje na kurz s rovnakým názvom prebiehajúci od marca po jún tohto roka. K dejinám výtvarného umenia sa vraciame s novými témami, tento krát chronologicky od praveku po ranné kresťanské umenie. Počas troch mesiacov sa dozviete o kultúrnom vývoji západnej civilizácie od jaskynných malieb až po umenie antického Ríma.

Staroveký Egypt:

Korene egyptského umenia siahajú do doby kamennej, ale až 4000 rokov p.n.l. sa v údolí Nílu zrodila naozajstná civilizácia, nazvaná podľa lokality, kde archeólogovia našli viac ako dve tisíc hrobov.