nov

10

štvrtok o 15:45

Tvorivé dielne pre deti: Ako „správne“ používať farbu

Štvrtok / 15.45 (8 -13r.) a 17.00 (4 – 7r.)

Už tradične sa výtvarné dielne venujú téme výrazových prostriedkov. V tomto mesiaci po čiare a škvrne bude nasledovať farba. Čo sa dá vyjadriť farbou? Ako miešať farby, akú techniku zvoliť? O tom a mnohom inom sa spolu naučíme v novembri.Lektor: Monika Pascoe Mikyšková.Pre ďalšie info alebo prihlásenie píšte na adresu: tvorivedielne@a4.sk