dec

13

utorok o 19:00

O čom sú tie dejiny umenia: Rím, neskorá ríša a počiatky ranokresťanského umenia

Pokračovanie série prednášok o dejinách umenia, tentokrát chronologicky od praveku po ranné kresťanské umenie. Počas troch mesiacov sa dozviete o kultúrnom vývoji západnej civilizácie od jaskynných malieb až po umenie antického Ríma.

Rím – neskorá ríša, neskorá antika? Koniec jedného sveta, alebo jeho pokračovanie? A čo ranné kresťanstvo? To sa vyvíjalo pomaly a po etapách. Po redakcii evanjelických textov nasledovala ich interpretácia cirkevnými otcami, potom sa objavili prvé prejavy kresťanského umenia: maľby v katakombách, sochárska výzdoba na sarkofágoch a napokon cirkevná architektúra.

Lektor Monika Pascoe Mikyšková

Facebook event