jan

19

štvrtok o 15:45

Tvorivé dielne pre deti: Ako “namaľovať” správne gesto

Umenie akcie, alebo akčná maľba je jednou z foriem abstraktného umenia. Akčná alebo gestická maľba spočíva v snahe prekračovať statické pôsobenie obrazu. Čo sa dokážeme naučiť o geste a čo sa dá s jeho pomocou vyjadriť sa dozvieme viac počas januárových hodín venovaných výrazovým prostriedkom.Lektor Monika Pascoe Mikyšková

Štvrtok / 15.45 (8 -13r.) a 17.00 (4 – 7r.)