mar

23

štvrtok o 15:45

Tvorivé dielne pre deti: Čo myslím, keď hovorím o kresbe

Lektor Monika Pascoe Mikyšková

Tak ako maľba alebo fotografia sú samostatné výtvarné disciplíny, kresbe tento status prináleží len krátko. Prešla dlhým vývojom osamostatnenia sa od maľby, ako jej predstupeň… Kresba nie je len klasická čiara ceruzkou na papieri, kresba môže mať rôzne podoby a môže v sebe spájať mnoho prístupov. Naučíme sa, čo všetko ešte môže byť kresbou a vytvoríme zaujímavé diela. Ponoríme sa do skúmania tejto najstaršej výtvarnej techniky.

Každý štvrtok / 15.45 (8 – 13 rokov) a 17.00 (4 – 7 rokov)