apr

06

štvrtok o 15:45

Tvorivé dielne pre deti: Čo myslím, keď hovorím o farbe

Štvrtok / 15.45 (8-13 rokov) a 17.00 ( 4-7 rokov) / workshop / 6 €

Lektor Monika Pascoe Mikyšková

Farba je nielen jedným z výrazových prostriedkov vo výtvarnom umení, ale i súčasťou našich životov. Farba prenáša emócie a je nositeľkou rôznych významov, ktoré sa počas histórie na ňu nabalili. V umení sa dôležitosť konkrétnej farby odvíjala aj od spôsobu akým sa získava. Čím zložitejší proces bol potrebný na jej získanie, tým bola cena vyššia a farba vzácnejšia. Preto sa v stredoveku na kráľovské texty používalo zlatenie a v 20. stor. si zas umelec Yves Klein dal patentovať svoj vlastný odtieň modrej IKB, ktorá ho preslávila. Čo vieme o farbe sa dozvieme spoločne na pravidelnom výtvarnom kurze pre deti.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.