máj

18

štvrtok o 15:45

Tvorivé dielne pre deti: Čo myslím, keď hovorím o farbe

Lektor Monika Pascoe Mikyšková

Séria nových stretnutí zameraných na farbu. Farba je nielen jedným z výrazových prostriedkov vo výtvarnom umení, ale i súčasťou našich životov. Farba prenáša emócie a je nositeľkou rôznych významov, ktoré sa počas histórie na ňu nabalili. V umení sa dôležitosť konkrétnej farby odvíjala aj od spôsobu akým sa získava. Čím zložitejší proces bol potrebný na jej získanie, tým bola cena vyššia a farba vzácnejšia. Preto sa v stredoveku na kráľovské texty používalo zlatenie a v 20. storočí si zas umelec Yves Klein dal patentovať svoj vlastný odtieň modrej IKB, ktorá ho preslávila. Čo vieme o farbe, sa dozvieme spoločne na pravidelnom výtvarnom kurze pre deti.