jan

18

štvrtok o 15:15

Manuál sprievodcu známymi obrazmi / 19. stor.

V histórii umenia je veľa slávnych obrazov. Niektoré vďaka lepšej reklame poznáme, aj keď nie sme znalcami umenia. Napríkladda Vinciho Monu Lisu, nástenné maľby zoSixtínskej kaplnkyodMichelangelači obrazyAndyho Warhola. Je však veľa známych malieb, ktorých autori sú rovnako slávni a bežne sa o nich nedozviete. Tvorivé dielne sú zamerané na obrazy a autorov, ktorých je dôležité poznať. V pokračovaní obľúbeného kurzu sa po 20. storočí v tomto polroku presunieme k umeniu19. storočiaa v obrátenom chronologickom slede sa budeme venovaťobrazom aj počiatkom fotografie. Kurz spočíva z krátkeho teoretického úvodu a praktickej tvorivej časti.

Prihlasovať deti môžete na: m.pascoe.mikyskova@gmail.com

15:15 (7-11 r.)

16:30 (4-6 r.)