máj

10

štvrtok o 16:30

Manuál sprievodcu známymi obrazmi / 19. stor.

Štvrtok / 16.30 deti (4-6 r.) / tvorivé výtvarné dielne / 6 €
Lektorka Monika Pascoe Mikyšková

V histórii umenia je veľa slávnych obrazov. Niektoré vďaka lepšej reklame poznáme, aj keď nie sme znalcami umenia. Napríklad da Vinciho Monu Lisu, nástenné maľby zo Sixtínskej kaplnky od Michelangela či obrazy Andyho Warhola. Je však veľa známych malieb, ktorých autori sú rovnako slávni a bežne sa o nich nedozviete. Tvorivé dielne sú zamerané na obrazy a autorov, ktorých je dôležité poznať.
V pokračovaní obľúbeného kurzu sa po 20. storočí v tomto polroku presunieme k umeniu 19. storočia a v obrátenom chronologickom slede sa budeme venovať obrazom aj počiatkom fotografie. Kurz spočíva z krátkeho teoretického úvodu a praktickej tvorivej časti.

Prihlasovať deti môžete na:m.pascoe.mikyskova@gmail.com.