jún

19

utorok o 20:00

Miroslav Tóth: Záhada tyče

Hudba a libreto M. Tóth, réžia a svetelný dizajn J. Komárek, asistent réžie L. Mirvald, scéna a kostýmy L. Kuchareková, B. Formanová, obsadenie I. Adreeva, J. Wernerová, Z. Psotková, P. Kočiš, Samčo, brat dážďoviek, N. Kornetová, A. Miltner a L. Kašiarová, Musica false et fica ensemble pod vedením M. Tótha: M. Jermář, G. Kováts, V. Kapusi, M. Kuna, P. Magyar, D. Lévay, M. Dymny, P. Katina, Á. Móser, L. Novosedlíková, Á. Porteleki

…neriešitelnosť existencie opernej bytosti počas pobytu na inej planéte v trinástich obrazoch…

Ďalšia zo série nekonvenčných opier Miroslava Tótha sa pokúša o rekonštrukciu života ľudí na planéte 134330. Život na nej znamenal nemožnosť návratu pre tých, ktorí sa ho rozhodli osídliť. Po prvých mesiacoch záujmu nastali roky postupného zabudnutia. Ďalšia misia nastala až po 67 rokoch ako bol pôvodný plán. Všetko, čo nám bolo doteraz povedané o živote osídlovateľov sa prudko rozchádza s nájdenými zápiskami výskumníka Samuella.

Vznik predstavenia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.