jún

27

streda o 18:00

Palo Fabuš: Vášnivou imagináciou k celistvému Ja

Technika a myslenie – cyklus prednášok z filozofie médií

Aj ten najúprimnejší názor, motív či hodnotenie bledne, mäkkne a krehne, keď ho označíme ako subjektívny. Tvárou v tvár svetu voláme skôr po spoľahlivosti a neosobnosti objektivity – je ostrejšou a pevnejšou zbraňou. A predsa dnes žijeme vo svete, v ktorom sa takto podceňovaná subjektivita presadzuje ako vedúca, hybná a tvárna sila. Vychádzajúc z Deleuzovej interpretácie Davida Humea si prednáška kladie za cieľ pritiahnúť pozornosť k povahe subjektu s jeho zákonitosťami a zvláštnosťami. Vo volnej nádväznosti na celý cyklus sa fikcia a zaujatosť predstavia ako nevyhnutne konštitutívne prvky reality.
Palo Fabuš študoval informatiku, mediálnu teóriu a sociológiu. Je šéfredaktorom časopisu Umělec a dlhodobo sa zaujíma o vzťah digitálnej techniky a ľudského údelu.