okt

30

utorok o 20:00

Poľské tanečné divadlo: ŻNIWA / Žatva

vstupné: 7 € / 5 € študeti

Predstavenie sa venuje skúmaniu obradov a rituálov spájaných so žatvou a cyklami poľnohospodárskej práce, prírody a ľudského života – sleduje ich etnografické ale aj antropologické a filozofické vrstvy a rozmery a je inšpirované napríklad prácou Oskara Kolberga alebo Poľským rokom Žofie Kossakovej. Základná dejová línia predstavenia je postavená na návrate Odyssea podľa Homérového eposu a tiež Návratom Odysea od Stanisława Wyspiańskeho. Umelci Poľského divadla tanca a ich hosťujúci herec budú skúmať rozličné varianty deja – v pohybe a reči. Intenzívne fyzické a psychologické aktivity protagonistov sú komponované pre asketicky pôsobiacu scénu predstavenia a vokály prednesie Adam Strung.

Žatva bola premierovaná v rámci “2017 The Year of Sorceres” v Poľskom divadle tanca – čo je rok, počas ktorého sa PDT sústredilo na tradície, rituály, presvedčenia, mýty, poverčivosť a čarodejníctvo – motívy ľudovej kultúry sa prelínajú s majstrovskými dielami poľskej literatúry. Cieľom je poukázať na rôzne odtiene poľskej kultúry a predstavivosti.

Scény Žatvy: Prológ (pieseň: Tam na polu – Adam Strug) / 1. Siatie (Eugeniusz Rudnik) / 2. Suitors (Eugeniusz Rudnik) / 3. Mother and son (Eugeniusz Rudnik) / 4. Father and son (Song: Bzicam konia, bzicam – Adam Strug) / 5. Return (Eugeniusz Rudnik) / 6. Husband and wife (Song: Zarżyj że koniu – Adam Strug) / 7. Harvest (Eugeniusz Rudnik) 8. Harvest festival (Stanisław Wyspiański) / Epilog (Song: Zachodźże słoneczko – Adam Strug)

Dramaturgia a réžia: Igor Gorzkowski / Hudobná a vokálna kompozícia: Eugeniusz Rudnik & Adam Strug / Piesne: Adam Strug / Choreografia: Iwona Pasińska a umelci Poľského tanečného divadla / Kostýmy: Adriana Cygankiewicz / Svetlá: Przemysław Gapczyński, Mariusz Porada / Zvukový projekt: Michał Garstecki (Free Flay Music) / Asistentka: Katarzyna Rzetelska / Umelci: Urszula Bernat-Jałocha, Fabian Fejdasz, Julia Hałka, Paulina Jaksimová, Zbigniew Kocięba, Jerzy Kaźmierczak, Katarzyna Kulmińska, Kornelia Lech, Paweł Malicki, Marcin Motyl, Michał Przybyła, Katarzyna Rzetelska, Emily Wong a hosť Maciej Cymorek.

Poľské divadlo tanca bolo založené v roku 1973 ako profesionálny autonómny umelecký kolektív, ktorý odvtedy rozvíjal svoj výraz v rôznych žánroch – od baletných spektáklov až k súčasnému tanečnému divadlu charakteristickým prepájaním žánrov, prelínaním a stieraním technických aj štylistických hraníc. Poľské divadlo tanca sa oslobodilo od tradičných výrazových prostriedkov a metód a dalo prednosť interdisciplinarite, využívaniu neobjavených divadelných priesotrov a kreatívnemu využitiu improvizácie ako procesu tvorby.

Financované z prostriedkov Ministerstva kultúry a národného dedičstva v rámci programu INDEPENDENT 2017-2021 ako súčasť programu dotácií pre projekt “Kultúrne Mosty” inštitútu Adama Mickiewicza.

vstupné: 7 € / 5 € študeti