nov

20

streda o 18:00

Mesto ako politikum: Úskalia a potenciál klimatickej akcie v kontexte post-socialistickej spoločnosti 

vstupné:

Klimatická jeseň #4

 

Prednáša Michaela Pixová.

 

„Svetové klimatické hnutie funguje už desiatky rokov. V Čechách aj na Slovensku je ale stále v plienkach a mimo okruh environmentálnych aktivistov sa začalo viac prebúdzať až po zverejnení správy IPCC v októbri 2018. Toto oneskorenie do značnej miery kopíruje trend občianskeho aktivizmu v priestore strednej a východnej Európy, kde je dodnes viditeľné dedičstvo nielen bývalého režimu, ale aj následky neoliberálnej šokovej terapie z obdobia postkomunistickej transformácie. Obyvatelia tohto regiónu sa všeobecne menej často zapájajú do aktivít občianskej spoločnosti a je pre nich typická aj malá dôvera v tých, ktorí sa naopak občiansky angažujú. Väčšiu občiansku participáciu príliš nepodporujú ani samotní politici.“

 

Prednáška Michaely Pixovej sa bude zamýšľať nad možnosťami zlepšenia rezonancie aktivistickej praxe v kontexte českej a slovenskej spoločnosti.

 

Po prednáške nasleduje panelová diskusia predstaviteliek a predstaviteľov lokálneho klimatického hnutia.

 

Moderuje Bohdan Smieška

 

Michaela Pixová je kritická sociálna geografka, aktivistka, publicistka, vysokoškolská učiteľka a prekladateľka. Počas doktorátu na Prírodovedeckej fakulte UK sa venovala vzťahu alternatívnych kultúr a aktívnej občianskej spoločnosti k mestskému prostrediu, vo svojom postdoktorandskom projekte na FSV UK skúmala mestské sociálne hnutia, resp. aktivizmus zameraný na mestský priestor a politiku. V roku 2010 stála pri zrode združenia PragueWatch, kritickej mapy mestských premien Prahy. Krátko pôsobila ako mediálna koordinátorka LGBTQ kampane Jsme fér. Aktuálne sa venuje predovšetkým klimatickému aktivizmu – pracuje ako koordinátorka Klimatickej koalície a venuje sa prepájaniu českého klimatického hnutia.

 

Organizuje Local Act v spolupráci s Príbehom nula a Bodom obratu.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.

 

Vstupné: vstup voľný

 

vstupné: