jan

29

#kapitalks: Umenie a duševné zdravie

vstupné: vstup voľný

Januárové číslo kritického mesačníka Kapitál sa zameriava na duševné zdravie mladých, tému, ktorá je stále tabuizovaná a ktorá si zaslúži väčšiu pozornosť.

 

Hoci sa často vzájomne upozorňujeme “staraj sa o seba,” vieme, čo to znamená v zmysle duševného zdravia? Kde vznikajú panické záchvaty, depresie, či iné choroby? Aký vplyv na ne majú spoločenské nálady, sociálne siete, či inštitúcie? 

 

Na psychické zdravie často upozorňuje aj umenie. Príďte sa pozrieť na tri silné projekty, ktoré hľadajú odpovede prostredníctvom filmu, hudby a performance. 

 

Organizuje Kapitál.

 

FACEBOOK EVENT

 

vstupné: vstup voľný