jún

29

pondelok o 19:00

Odkazy: Františka Vlčková a občianska výchova

vstupné: dobrovoľné vstupné

Františka Vlčková (1883-1956), učiteľka z Banskej Bystrice, šírila v školských triedach, v „detských“ a „ženských“ časopisoch aktuálne posolstvá o význame republiky, demokracie, rovnosti medzi mužom a ženou, ale aj princípy solidarity, vzdelania a výchovy k národnému a občianskemu vedomiu. Česká intelektuálka, členka Matice slovenskej, upadla neprávom do zabudnutia.

Odkazy sú kultúrno-vzdelávací formát, ktorý formou čítania a výkladu archívnych materiálov poukazuje na príklon slovenských spisovateľov a spisovateliek k humanitno-demokratickým hodnotám. Pokúša sa hľadať paralely a väzby medzi dobovými a súčasnými problémami Slovenska. 

Prezentuje Mgr. Lukáš Krajčír, PhD. vedecký pracovník Slovenského historického ústavu Matice slovenskej.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.

vstupné: dobrovoľné vstupné