aug

13

štvrtok o 11:00

Autorské právo a tanec (workshop LITA pre choreografov) /Nu Dance Fest/

vstupné: vstup voľný (registrácia)

Štvrtok / 11.00 / malá sála / workshop / vstup voľný

Ako vníma autorské právo tanečníkov a choreografov? V čom je z autorskoprávneho pohľadu v týchto profesiách rozdiel? Aké sú najčastejšie problémy choreografov pri uzatváraní licenčných zmlúv? Ako sa s nimi vysporiadať? Ako a v čom vám môže pomôcť LITA? LITA, autorská spoločnosť a Nu Dance Fest pozývajú choreografov na workshop, ktorý vám pomôže zorientovať sa v autorskom práve a jeho špecifikách pre oblasť tanečnej tvorby. Dostanete odpovede na najčastejšie otázky a prakticky si prejdeme riešenie problémov, s ktorými sa stretávate.

Nutná registrácia e-mailom na adrese pr@nudancefest.sk najneskôr do 10.8.

vstupné: vstup voľný (registrácia)