nov

28

Inter-symmetric workshop 1: Tvoríme grafické partitúry kreslením

vstupné: 10 €

Dva workshopy pod vedením Riana Treanora so skupinou detí vo veku 10-11 rokov, venujúce sa vzťahu medzi obrazom a zvukom. Pomocou posluchových cvičení a hudobných aktivít účastníkov nabáda, aby hravo reagovali na svoje zvukové prostredie a vytvorili kresby, z ktorých sa neskôr stanú vizuálne partitúry. Tie sa následne využijú pri tvorbe skupinovej kompozície, ktorá bude spájať tvar, farbu, štruktúru, pohyb, tonalitu a rýchlosť.

Rian Treanor je umelec a hudobný producent žijúci na severe Británie. Vo svojich zvukových projektoch nanovo interpretuje prienik klubovej kultúry, experimentálneho umenia a počítačovej hudby a prezentuje víziu hudobného sveta prepletených a roztrieštených prvkov. Treanorov zvuk sa vyznačuje decentrovanou rytmickou skladbou odkazujúcou na dynamiku garage houseu a techna, ako aj na tvorbu hnutia Fluxus a dadaisto. Od roku 2015 sa Treanor venuje najmä sólovým projektom, v ktorých rozvíja hudobné prostredia pre živú improvizáciu.

Registrácia na workshop@a4.sk

Pdujatie organizuje A4 v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného z programu EU Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a hlavným mestom SR Bratislava.

vstupné: 10 €